objektyvizmas reikšmė

Kas yra objektyvizmas? objektyvìzmas sm. (2) TrpŽ 1. fil. pažinimo teorijos principas, pagal kurį, priešingai subjektyvizmui, pripažįstamas objekto, objektyviosios tikrovės, kaip pojūčių šaltinio, egzistavimas: Remiantis pojūčiais, galima eiti subjektyvizmo linija, atvedančia į solipsizmą, ir galima eiti objektyvizmo linija, atvedančia į materializmą (sov.) rš. 2. neutralumas pasaulėžiūros atžvilgiu, nepartiškumas moksle ir mene: Kalbėdamas apie inteligentiją, rašytojas vietomis nukrypsta į objektyvizmą, neduoda aiškaus jos idėjinio vertinimo rš. Buržuazinis objektyvizmas yra viena šiuolaikinės imperialistinės buržuazijos priemonių savo viešpatavimui ideologiniame fronte sustiprinti sp. 3. NdŽ objektyvumas, nešališkumas.

objektyvizmas antonimai

Ką reiškia žodis objektyviškas? Visi terminai iš raidės O.