pupt reikšmė

Kas yra pupt? pùpt interj. 1. papt, bupt (lengvam nukritimui, parvirtimui, pargriuvimui nusakyti): Pùpt, pùpt obaliai, grūšai, birdami nuo medžio ant žemės J. Sėdi po obele, obuoliai tik pùpt, pùpt, kiti net trūksta Trgn. Staiga kažin kas jam ant galvos – pupt LzP. Katinas pùpt iš medžio ir nukrito Vlk. Čebatas pùpt nuo kojos nukrito Tvr. Aš liguostas esu: būs taip, kaip kirvis nu koto – pùpt krisiu (staiga mirsiu) Grd. Pùpt atsigulna i gulia Krš. Pùpt ant pievos i pavirtau Krš. | prk.: Žalios rūtos jau nuvyto, mano mislis pupt iškrito (nebeatsimenu.) LTR(Lg). 2. numetimui nusakyti: Pùpt numesu Vn. Bet jis tą lentą pupt ir numetė BsPII129. Aš jam pakšt, jis man dešimt litų ant stalo pupt – ir brolystė J.Marc. 3. taukšt, tekšt (lengvam sudavimui nusakyti): Tuojau nuėjęs kaip matai pùpt kaktą į žemę KlvrŽ. Pupt jam į kaklą piršteliu J.Jabl. 4. pukšt (sustenėjimui nusakyti): Einam, seni, pupų kult. – Pupt, pupt, negaliu, nei sveikatos neturiu LTR(Bgs). Pas Marceliukę eičia, ale kad ji irgi pùpt (silpna) Lkš. 5. papt (pypkę rūkant): Pùpt pùpt kap senis pypkę Žal. 6. mur (subambėjimui, sumurmėjimui nusakyti): Čia jis pùpt pùpt nė šį, nė tą (nukalbėjo) Gž. Užšnekinau, o ji nė pùpt (neatsakė) Mrj.

Ką reiškia žodis puptelti? Visi terminai iš raidės P.