šauklys reikšmė

Kas yra šauklys? 1 šauklỹs, -ė̃ smob. (4) 1. ppr. m. Kos57, M, Š, L, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ senovėje – asmuo, skelbdavęs, pranešdavęs žmonėms oficialias žinias; heroldas: Buvę išsiuntinėti šaukliai į visus pasaulio kraštus J.Balč. Po kaimus šauklys (jo po putų arklys) į kovą lietuvninkus šaukia Mair. Šaukliai samdyti trimituos kasdien, kad žuvęs tu – ir žmonės patikės J.Gruš. S. Daukantas šiandien pasirodo kaip tas senovinis kovos šauklys K.Kors. 2. ppr. m. prk. kas skelbia kokią idėją, pats stoja ir kitus šaukia į kokią veiklą: Tiesos šauklỹs DŽ1. Aš stojau į laisvės šauklių pusę rš. Visais laikais progresyvių judėjimų šaukliais ir dainiais pirmiausia buvo humanistai sp. ║ pranašautojas: Kovas vadinamas pavasario šaukliu ir trimitininku sp. 3. ppr. m. kas šaukdina, praneša, pagarsina kokį reikalą: Šauklỹs su barškučiais subarškins [, kad žmonės susirinktų] Žg. Šiandien šauklỹs užšaukė, kad dvare samdo bulbėms kasti Up. Turgaus šauklys, mušdamas būgną, praneša, kad kelyje į turgų pamesta piniginė rš. 4. I, KII169, J, NdŽ, KŽ kas šaukia, rėksnys: Tas laumių vaikas šaukė, klykė visą naktį...– Aš tau galvą nukertu, tu šaukly! LTR.
2 šauklỹs, -ė̃ adj. (4) I žr. šaukus.

šauklys sinonimai

Ką reiškia žodis šaukojimas? Visi terminai iš raidės Š.