supyškėti reikšmė

Kas yra supyškėti? supyškė́ti intr. 1. sudundėti, sutrinksėti:vežimas važiavo – supyškė́jo Jrb. Dvylikėj velniai supyškėjo sutrinksėjo ir išskrido iš pirkaitės (ps.) Rod. Supyškėjo perkūnija į tą vaikiną BsMtl156. 2. Šauk sudegti, supleškėti: Pavėjui visas kiemas (sodžius) supyškė́j[o] Arm. ^ Kad tu supyškė́tai su savo razumu! (keik.) Arm. \ pyškėti; atpyškėti; įpyškėti; išpyškėti; nupyškėti; papyškėti; parpyškėti; prapyškėti; pripyškėti; supyškėti

Ką reiškia žodis supė? Visi terminai iš raidės S.