surankioti reikšmė

Kas yra surankioti? suránkioti iter. dem. surinkti: 1. R38,420, K, DŽ1, Kin Tilvikas surankiojo daug akmenaičių, ketėdamas juos parduoti (ps.) S.Dauk. Vos besurankiojau savo klumpes su skrybėle M.Valanč. | Tai norit viską iš žmonių burnos surankioti KlK19,91(Vlkv). Surankiotosios pasakos supažindina mus pirmąkart su ano krašto dialektu BsPII3. | refl. tr.: Ar birs ar ne, ar šišion ar kitur, broleliai vis dėlto jas (uogas) susirankios Vd. Susiránkioti reikėtų į kokį popierkraštį Lk. 2. Višta suránkiojo visus grūdus J. Levizarius, eidamas aplink dvarą, primėtė šitų raguoliukų, katruos šunys su pagardom išbėgę surankiojo BsPII308. 3. N Vos surankiojo už pigų butą sumokėti nuomą rš. Tai naujai simunarijai pavedė sodą Kujainiūs ir piningus, nu pranokėjų savo surankiotus M.Valanč. Pinigus, iš negeros prekystės surankiotus, žemėspi pabėrė BPII332. 4. LL322 iter. dem. surinkti 6: Sunku šeimyną laiku surankioti rš. Christus … suránkioja vienybėn visas avis DP207. | refl. DŽ: Po karei visi susiránkiojo (sugrįžo, atsirado) Gs. Dievo namus, kur viernieji katalikai susiránkioja melstųsi, vadiname bažnyčiomis A.Baran. 5. tr. raštus išausti: Mano dukrelė ir aštuonnyčius išaudžia, žvaigždėtas juostas surankioja S.Čiurl. \ rankioti; aprankioti; atrankioti; įrankioti; išrankioti; nurankioti; parankioti; perrankioti; prirankioti; surankioti

Ką reiškia žodis surankiuoti? Visi terminai iš raidės S.