topt reikšmė

Kas yra topt? 1 tòpt interj. veiksmo ar įvykio staigumui, netikėtumui nusakyti: Ėjo pas kaimynus [senutė], tik tòpt ant kelio – jau sugriuvus guli [paralyžiuota] Kbr. Tòpt razbainykai an kelio Ker. Sujaudintas topt nubundu rš. Tik spėjau užsimoti, o jau beržas – topt pusiau skilo P.Cvir.
2 tópt interj. DŽ, NdŽ 1. DŽ, Žž, Prl, Alv dingt (apie staigią mintį): Tópt galvon – paliko dures neužrakytos Drsk. Man tópt, kad aš ne tę žiūrau Al. Ma[n] tópt, ka čia jo darbas Gs. Tópt į galvą, kad užmiršau pinigus Dkš. Buvau pamiršęs, bet tik tópt ir atsiminiau Kb. Tik šast šuva priešais. Barborai topt galvon, ar tik ne pasiutęs LTR(Dkk). Tópt tik man galvon, kad čia gali būtie vagis Ds. Man tik tópt į galvą, kad šiandie šveñta Mrj. 2. nupuolimui, nukritimui nusakyti: Nuo pečiaus tópt! Ktk. 3. kartojant nusakomas kirtimo garsas: Pasiémė kirvius ir topt topt! jau kerta rš. 4. žr. top: Tópt tópt ir ineina mergos bažnyčion Adm.

Ką reiškia žodis topta? Visi terminai iš raidės T.
Draugai
Vertimas internete