virst reikšmė

Kas yra virst? 1 vìrst interj. RŽ 1. NdŽ, Snt, Šts, Dkš staigiam virstelėjimui, kryptelėjimui, griuvimui žymėti: Jam pagaliu bakst, senis vìrst i išvirto Kvr. Važiavau, vežimas vìrst, tik nebeapvirto Ds. Ratas krest į duobę, vežimas vìrst į šoną Grž. 2. prigulimui nusakyti: Kai privargsti, sermėgėlę nusivilkai ir vìrst in šono Ktk. 3. staigiam pakrypimui, pavirtimui žymėti: Vežė iš lauko, tai motociklas vis vìrst vìrst ant šalis Slm. Tik vìrst, kaladė pūc [šulnin] Kp. 4. staigiam pavertimui žymėti: Karvė vìrst snukiu viedrą ir apivertė Ktk. Vìrst tą torielkytę, žiūria gi – ant dugnio sidabrinis pinigas Slm. 5. netikėtam, staigiam veiksmui nusakyti: Beeidamas pry autobuso vìrst i numirė Tn.
2 vìrst interj. Vkš, Bgt, Mžš, Al, Dg, Rod netikėtam, staigiam atidarymui, atvėrimui žymėti: Durės vìrst vìrst, vaikai išslinko Krš. Vìrst ir atsidarė pačios durys Ėr. Vienąsyk aš net nusgandau: tik šitos durelės vìrst ir atsidarė Dkšt. Stalčių vìrst, pelė kad šoks! Prn. | Jau kur koks garsas, tuoj akys vìrst (kūdikis žiūri) Mrj.

Ką reiškia žodis virstakūliais? Visi terminai iš raidės V.