žabalė reikšmė

Kas yra žabalė? žabãlė sf. (2) 1. Jn(Krč), J.Jabl, S.Mast, Pš, Všk, Kvt, Pnd, Skp, Šmn, Ds, Ssk, Rm žr. 1 žabalis: Šiandiej teip karšta, tai tos žabãlės puola LKT291(Ppl). Sukas ir sukas žabãlės, karvė nestovia Kp. Žabãlės apipuolo galvijus Kp. Sparvos kanda, žabãlės, bus lietaus Alz. Žabãlės labai bjaurios, prie miškų labiausia apigula gyvulius Slm. Te žabãlės arklius pjauna JT250. Žabãlės nemato: šeri ir ažumuši, sparvos tai nuskrenda Svn. Žabãlės žabalos yr – jas sutraiškai tuoj Pnm. 2. Lkm prk. spingsulė: Uždekit žabãlę – reiks verpt Lel. 3. apendicitas: Apsirgo žabalè nuo lašinių skūrelės Lb. Tokiuos maudymus leidžiu daryti 2–3 kartus per savaitę. Tinka nuo žabalės skaudėjimų rš. 4. nytis, kurios siūlai ne surišti, o tik pernerti: Paskolino keturias nytis, žabãlėm vadino, ir audžiau raštuotas kapas Sur. 5. gluodenas: Geležinę kirmėlę da žabalè vadina Klt. 6. euf. užpakalis: Gal su žabalè žiūrėjai, kad neradai Kp.

Ką reiškia žodis žabalėti? Visi terminai iš raidės Ž.