abejingas sinonimai

abejingas sinonimai yra atsitiktinis, apatiškas, kasdienis, drungnas, nejautrus, sentimentalus, nesirūpinantis, šaltas, nesmalsus, aukštielninkas, neatidus, nedėmesingas, nesidomintis, nesusijęs, ramus, nepajudintas, atloštas, siekinys, beaistris, supinas, tingus, nerangus, nesujaudintas, inertiškas, nejudamas, vangus, nerūpestingas, nesusidomėjęs, neįsitraukęs, sudribęs, apyšiltis, šiltokas, netaktiškas, indiferentiškas, paprastas, neutralus, nenuolatinis, vidutiniškas, beskirtis, nesuinteresuotas, nesvarbus, atsainus, nenumatytas, nesvetingas, silpnas, nežymus, neveikiantis, šiaurus, dalykiškas, neryžtingas, sausas, svyruojantis, šaltakraujiškas, akmeninis, arktinis, atšiaurus, gaivus, geliantis, įšalo, ledinis, lengvabūdiškas, neapgalvotas, nedraugiškas, pastėręs, pasyvus, šaltokas, sušaldytas, sušalęs, šviežias, taikingas, užšaldytas, užšalęs, veriantis, lygiažiūris, indeferentus, indeferentiškas, bejausmis, kurčias

abejingas reikšmė

Visi sinonimai iš raidės A.