vidutiniškas reikšmė

Kas yra vidutiniškas? vidutìniškas, -a adj. (1) J, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ 1. M, L, ŠT135, P.Skar turintis nei daug, nei mažai kokių ypatybių, vidutinis: Vidutìniškas žmogaus ūgis gaunamas sudėties ir dalybos keliu FT. Mažai debesuoti o[rai] – su vidutiniška temp[eratūra] ir vidutinišku drėgmenų kiekiu LEXXI161. Stogas buvo vidutiniško aukštumo ir dažniausiai šiaudinis rš. Vidutìniška žemė Vdn. Vidutìniški javai Ar. Tokias ūkis skaitos vidutìniškas didumo DrskŽ. vidutìniškai adv. Š, Rtr, DŽ, KŽ; M, L, LL236, P.Skar: Vidutìniškai šąla šiandien J. Vidutìniškai gyventi NdŽ. Lygios, labai ir vidutiniškai kietos dirvos J.Jabl. Šalta – negerai, šilta – negerai, vidutìniškai geriausiai Ėr. Kult eina vidutìniškai, o kartais ir visai gerai Jnšk. Vidutìniškai palijo, tuoj žolelė atsigavo Grž. Kai labai raudona [saulė], bus vėtra, jei vidutìniškai – pagada Kdn. Vidutìniškai gyvenom nei biedniejie, nei bagotiejie [buvom] Šmn. Didelio vargo neturėjau, vidutìniškai pragyvenau Krd. Gyvenau vidutìniškai, ale veikiau, tai veikiau, dirbau ir dirbau Dv. Nu teip vidutìniškai sekėsi mokslas Pin. Kas iš dūmikų elgiasi su tabaku vidutiniškai? V.Kudir. Jūs, seniai, neatvažiuokite nei tušti, nei pilni, tik vidutìniškai JR16. ║ turintis nei daug, nei mažai metų, pusamžis: Vidutìniško amžiaus žmogus Ėr. 2. nuosaikus, santūrus (apie žmogų). vidutìniškai adv. BŽII533.

vidutiniškas sinonimai

Ką reiškia žodis vidutiniškumas? Visi terminai iš raidės V.