akyvas reikšmė

Kas yra akyvas? akývas, -à adj. (3), akỹvas, -à (4) Vv; SD48 1. Š, Kp pastabus, žvalus; žr. akylas 1: Jis toks akývas, kad nė daiktelio nepraleis nepamatęs Alz. Vikrus ir gyvas, šviesus, akyvas! Vd. akývai adv., akyvaĩ: Pasislėpė akývai (matant) Rm. Anuodu tik užstalė[jej sėdi, kroši, akyvaĩ žiūrėdami kits į kitą JR8. 2. atviras, status, drąsus: Kurs į akis pasako tiesą, tas akývas J. Akývas melas Pn. akývai adv., akyvaĩ: Akyvaĩ sakė jam, t. y. į akis J. Žmonės ėmė akývai rėkti Pmp. 3. interesingas, įdomus: Šitai atsitikimas yra gana akyvas Vrp1897,3. O ką, ar ne akyva istorija? rš. Pakilo da akyvesnės kalbos V.Piet. akýva n.: Akýva būtų sužinoti, kas do skirtumo senovėje būta tarp marių ir jūrių? K.Būg. 4. susidomėjęs, besidomintis, smalsus: Teismo salė jau buvo pilna akyvų moterų rš. Saulutei užsnūdus, išbėgau akyvas į vakaro grazną ramingą žiūrėt P.Vaič. akývai adv.: Akyvai žiūrėjo jam į sulysusį smulkų ponišką veidelį Vaižg.

akyvas sinonimai

Ką reiškia žodis akyveizdė? Visi terminai iš raidės A.