apdrausti reikšmė

Kas yra apdrausti? apdraũsti, apdraũdžia, àpdraudė tr. 1. Trgn prikalbinti, kad nedarytų: Buvo beeinąs tokiam lietuj, bet tėvas apìdraudė Antz. O bet žmonės apdraudė juos, idant tylėtų BBMt20,31. ║ sudrausminti, sutramdyti; nuraminti: Šunį apdraũsti, kad nekąstų K. Tu tamsybių dvasias apdraudei, kad mus negalėjo įveikti PG. Ir lytus iš dangaus buvo apdraustas (sustabdytas) RB1Moz8,2. Mes ... pasitikim, kad anų nevidonų gauja apdrausta ir ... sutrinta pastos TP1881,14. Maištą apdraudžiu, nuramdau R38. Atsikėlęs apdraudė vėją bei mares Bb1Mt8,26. ║ neleisti naudotis (kuo), užginti: Apdraudė vieną obelę, kad nuo jos nevalgytų Blv. | refl.: Kaimas apsdraũdžia (neleidžia ganyti), tai ir pūdymuos sėja Ut. 2. prikalbinti, kad liktų, sulaikyti: Apìdraudžiau viešnias nuo namų Užp. Gal jas apdraũs nakvot tenai? Rm. Apdraudžiau berną ant vietos, t. y. apstabiau J. Ar merginę apìdraudėt kitiem metam? Pnd. Jūs svečius apdraũskit – kuokinė bus, galės pašokt Trgn. | Ant nakvynės jau žąsis apdraudžiau (suvariau į kūtę) Lnkv. | refl. tr.: Apsìdraudžiau tą pačią mergą ir ateinantiem metam Lnkv. ║ refl. pasilikti, neišeiti: Norėjau išeit nuo to gaspadoriaus, bet apsìdraudžiau ant vietos Ds. Samdykit ant mėnesio, gal ir daugiau apsidraũs Pl. Mūs svečiai da apsìdraudė – pabus da kokią dieną Trgn. Apsidraũskim čia vietoj (nebeikime toliau) Rm. 3. užtikrinti atlyginimą galimų nuostolių: Sudegę trobesiai buvo apdrausti rš. | prk.: Namuose niekas nebuvo nė valandėlę apdraustas nuo kratos Pt. Palengvinimas jų (moterų) gyvenimo gali būt apdraustas, kada joms visos politinės teisės bus duotos J.Jabl. Nėra apdraustos nuo žibenkščio dantų nei gyvatės, nei driežai Blv. | refl.: Apsidraudė nuo mirties rš. 4. įrašyti, įregistruoti (laišką): Apdrausti laiškai neprapuola rš. \ drausti; apdrausti; atidrausti; įdrausti; išdrausti; nudrausti; padrausti; pridrausti; sudrausti; uždrausti

apdrausti sinonimai

Ką reiškia žodis apdrembti? Visi terminai iš raidės A.