lotas reikšmė

Kas yra lotas? 1 lõtas sm. (2, 4) žr. lota: 1. Bernas nė lõto nepatašo Ds. 2. Kv Pliki lõtai brankso be stogo, kazilai žėkso, o žmogus, rietus pastatęs, kėkso J. Lotais apsegiau visą stogą Yl. Kaimynas jau naujai triobai lotùs išsipjaudino – greit pradės lotuoti Plt. 3. Lotus teip reik tenai patvirtinti pažemiui, idant visados vidurė[je] antro stulpo susikištų S.Dauk.
2 ×lotas sm. LL78 žr. latas: Paprastas svaras lygus 32 lotams rš.
3 ×lõtas sm. [K] = luotas: Keli vyrai tuojau greitai su lotu pasistūmę nuo krašto jiems ant pagalbos LC1879,25. O ans tarė mokytiniump savo, kad lotelis būtų gatavas visados aplink jį Ch1Mr3,9.

Ką reiškia žodis lotavimas? Visi terminai iš raidės L.