paplepėti reikšmė

Kas yra paplepėti? paplepė́ti, pàplepa, -ė́jo 1. intr., tr. K pakalbėti, papliaukšti: Sėsk, da biskį paplepė́kim Alk. Palūkėk, paplepė́sim ką kalvėk Dv. Jis paplepėjo vienų niekų Vyž. Paplepė́jo nė ratai, nė dviračiai Rgv. Čia didžius nėkus paplepėjo S.Dauk. | refl. K: Atlėk tankiau pasiplepė́t Pc. Na, mudvi šiandien ir pasiplepė́jova Jrb. 2. intr. ką bloga apie kitą pasakyti, apkalbėti: Žmonys pàplepa, nėkas paskuo ano užpakalio nevaikščio[ja] (niekas tikrai nežino) Brs. 3. intr. kiek pavirti: Tegu da paplepė̃s ben kiek Trgn. \ plepėti; apiplepėti; atsiplepėti; įplepėti; išplepėti; nuplepėti; paplepėti; praplepėti; priplepėti; suplepėti; užsiplepėti

paplepėti sinonimai

Ką reiškia žodis paplerduška? Visi terminai iš raidės P.