skelbėjas reikšmė

Kas yra skelbėjas? 1 skelbė́jas, -a smob. (1) BŽ60, -à (3) Š, skelbė̃jas Rtr; B, N, M, LL39 1. kas ką skelbia, garsina, informuoja: Skelbėjas pranešė naujieną rš. O tu, nelaimių skelbėjau! Nesi dar man gero pranešęs HI. Nuolatai skaičius tų didėja, kurie nori būti tautos rytmečio skelbėjai Vd. | Net gegutė atskrido su lukučiu, savo skelbėju, taip vadinamu dėl to, kad jis kelioms dienoms anksčiau pasigirsta už ją J.Balč. 2. DŽ kas skelbia, skleidžia kokias idėjas, pažiūras ir pan.: Tarybinė literatūra – komunistinės moralės skelbėja (sov.) sp. Žemaičiai, nebvaliodamys vokyčiams spirties, leido jiems palikti savo žemė[je] kunegus skelbėjus tikėjimo katalikų M.Valanč. | Kalvinas paliko čia pamokslų skelbėjas Gmž. 3. knygų sudarytojas, leidėjas: Pratarmė pirmojo skelbėjo S.Dauk. XIX a. tautosakos skelbėjai rš. 4. kas išreiškia, rodo ką: Dainos, giesmės yra skirtingų kraštų kvėpavimo skelbėjos Vd. \ skelbėjas; apskelbėjas; paskelbėjas
2 skelbėjas, -a smob. žr. skalbėjas: Kaip muilas skelbėjų BBMal3,2.

skelbėjas sinonimai

Ką reiškia žodis skelbėti? Visi terminai iš raidės S.