skroblas reikšmė

Kas yra skroblas? 1 skrõblas sm. (2) DŽ, NdŽ, KŽ, Kv, Vrb, KzR, (4) NdŽ, skróblas (3) NdŽ, KŽ bot. 1. SD64, Sut, Kos110, M, L, Jš, Ser, LBŽ beržinių šeimos medis kieta mediena (Carpinus); jo mediena: Paprastasis skroblas (C. betulus) LFIII106. Skroblas trakinis (C. betulus) Mt. Skroblas yra drūtas ir kietas medis J. Po šlajų palopai iš skroblo J. Krumpliai rato melnyčios iš skroblo J. Skróblas yra sunkus labai: du kartu sunkesnis už skirpstą Btg. Skróblas yr kietas medis, kur spragelus daro Plšk. Akėčios medžiaginės, skrõblo kuoleliai, ąžuolo ar ėglio gryvenkos Eiš. Tie skróblai baisiai stelbia – reiks nupjaut Jrb. Ei pakirs pakirs žalią skroblelį, išpjaus baltas lenteles N351. Nuėjo žmogus ir išsikirto skroblelį BsPIII310(Ut). Ei užaugs užaugs žalias skrobluželis žaliam tėvo sodelė[je] RD149. Ai, augo augo žalias skroblužė̃lis gale tėvo kluonelio JV89. ^ Tėvas stovėjo ant priemenės laiptelių išblyškęs kaip skroblo lenta J.Avyž. 2. P, Ser bukas (Fagus).
2 skróblas scom. žr. 2 skrobla: Atveža tą šuniuką – kai skróblas parkritęs Jrb.

Ką reiškia žodis skroblaveidis? Visi terminai iš raidės S.