sugarmėti reikšmė

Kas yra sugarmėti? sugarmė́ti, sùgarma, -ė́jo intr. 1. staiga sueiti, subėgti, susirinkti: Jis buvo iš tos grupės po karo sugrįžusių moksleivių, kurie sugarmėjo į kovos būrį, vos tiktai juos pasiekė kvietimas dėtis į krūvą su kovojančiais darbininkais (sov.) rš. Lėšos, kurios galėtų būti ar net yra skiriamos darbininkų atlyginimui, sugarma į rangovų kišenes I.Simon. Svotai sùgarma, t. y. subėga visi į stubą, į suolą, išvadavus nuo mergų J. Pradėjus lyti, talkininkai visi sugarmė́jo į vidų Lkv. Avys parlėkė iš laukų ir sugarmėjo į tvartą Gs. Kai važiavau per kaimą, sugarmė́jo sugarmė́jo į galutinę gryčią vakarušnykai Srv. 2. nuskęsti, nuklimpti: Kaip slys duobės kraštas žemyn, ir sugarmė́jom visi Ds. | Supuvę dvaro sienos žemėn sugarmės T.Tilv. | prk.: Sugarmė́jo (žuvo) visi mano turtai per karą rš. ^ Kad tu sugarmė́tumei į pelkes! J. \ garmėti; apgarmėti; atgarmėti; įgarmėti; išgarmėti; nugarmėti; pagarmėti; pragarmėti; prigarmėti; sugarmėti; užgarmėti

Ką reiškia žodis sugarsėti? Visi terminai iš raidės S.