sušildyti reikšmė

Kas yra sušildyti? sušìldyti K caus. 1 sušilti. 1. SD1207 , R129, MŽ169, Sut, N, LL125, L, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ kaitinant padaryti šiltą: Užkaitęs sušìldyk vandenį ant ugniakuro J. Truputį sušildžiu SD303. Akmenai pirtį sušìldžia Pb. A reikia bulbienę sušìldyt? Pš. Sušìldysim arbatą, ir bus gerai Rod. | prk.: Šitų trobesių sienose nerasi sprindžio sienojo ar lentos, kurio nebūtų sušildę (laikę, lietę) senio delnai J.Avyž. ^ Krikštomočios marškiniai nei vieno sušildė, nei kito sušildis (pažadais netikėk) LTR(Kp). Kalniais pečiaus nesušildysi LTR(Ds). Ledu krūtinės nesušildysi LMD(Lzd). 2. sutraukinti (pieną): Be pečio tai labai bjauru pienas sušìldyt Mžš. Kai sušìldai, gera varškė, kieta Klt. | refl. tr.: Turėk tik rūgėlio, o varškės iš jo visuomet susišìldysi Skrb. ║ sutirpinti, sulydyti: Sušìldyk taukus – bus su blynais Klt. Jei senas sviestas, tai sušìldyk: bus sriubon indėt ar kap kepi ką Pv. 3. sukelti kūno šilumos jutimą: Nesušìldžiu kojų – šąla ir šąla Trgn. Kas mano sušìldys kojas rankeles, kas mane kalbins meiliais žodeliais? JV1077. Lyžtelėjau ruginės [degtinės] – liežuvį sušìldė (nudegino) Kt. Grūdas garstyčios ... gydžia sopulį aba gėlimą dantų, sušildžia vidurius SPI303-304. Mus nuogus apvilks, aprėdys, trokštančius pagirdys, šaltyje sušildys DP300. | refl. K, Sut, L322, DŽ, NdŽ: Susišildžiusi prieš saulutę, gyvatė atkunta ir traukia pelių ir varlių medžioti rš. Eikit pakajuj, susišildykit ir pasivalgykit Ch1Jok2,16. ^ Prieš mėnulį nesusišìldysi Glv. Susišildžiau su pačia (mano žmona pagimdė) CII1121. ║ NdŽ prk. pavaišinti (svaiginamu gėrimu). 4. JD1479, NdŽ, Kpč sukaitinti, priversti prakaituoti: Matyt, smarkiai jojai, kad tep sušìldei arklį Gs. Oi barė, barė mane tėvelis, kad sušildžiau žirgužėlį LTR(Mrs). 5. prk. padaryti nuoširdų, malonų, mielą: Vienuolis, meniškai dėstydamas atsiminimų medžiagą, visus įvykius sušildo savo emocijomis rš. 6. prk. primušti:tave tuoj sušildysiu, geriau nešinkis geruoju LzP. ◊ kójas (padùs) sušìldyti apsiprasti: Dar kojų čia nesušildė KrvP(Pln, Rs, Mrk). Dar čia padų sušildyt nesuspėjo, o jau nori šeimininkaut KrvP(Nm). šìrdį sušìldyti gerai nuteikti: Ta draugystė man sušìldė šìrdį Pn. \ šildyti; apšildyti; atšildyti; įšildyti; iššildyti; nušildyti; pašildyti; peršildyti; prašildyti; prišildyti; razšildyti; sušildyti; užšildyti

sušildyti sinonimai

sušildyti antonimai

Ką reiškia žodis sušilimas? Visi terminai iš raidės S.