ūbti reikšmė

Kas yra ūbti? ū̃bti, -ia, -ė 1. intr. Als šaukti, rėkti, ūkti: Šaukėm, ū̃bėm – i nieko! Žr. Pradėk ū̃bti, visi vilkai išlakstys Lk. Kad mes buvom varpininkūse Notėnūse, liuob ūbs ir ūbs, kūks ir kūks ant senkapiais Šts. 2. tr. šaukiant kviesti, vadinti: Anie kitas kitą ū̃ba eiti į darbą Žr. 3. intr. FrnW, NdŽ, DŽ1 šaukti, ūkti (apie pelėdą, apuoką): Pelėda ū̃ba Ms. Ilgą laiką visas Sambijos kraštas gulėjo tyrūse, kuriūse rūsti apuokai irose rūmų ūkdamys gandino vargstantį keleivį S.Dauk. 4. intr. skambėti, aidėti: Anam vien ū̃bė – ar ausėse Šts. 5. intr. ošti, gausti: Nuejo tas žmogus i klausos, kaip rugiai ū̃ba Tv. \ ūbti; suūbti

Ką reiškia žodis ūbuoti? Visi terminai iš raidės Ū.