užlipdyti reikšmė

Kas yra užlipdyti? 1 užlipdýti tr. 1. užklijuoti ant viršaus: Užlipdýk markę ant laiško Ds. 2. užtaisyti kuo limpančiu (angą, plyšį): Užlipdýk langus, kad vėjas nepūstų Ds. Buvo mėginta užlipdyti šikšnosparniui akis ir paleisti skraidyti po kambarį, pripainiotą siūlų Blv. | refl.: Neblogai gi, regis, ažsilipdė, nepavydna tekėt [statinei] Sdk. ║ lipdant aklinai uždaryti: Bitė, jeigu atsiranda koksai kirminas, tai užlìpdo jį vašku Krm. 3. uždrėbti, užkrėsti: Kai tik nušoko nuo laiptelių, sušvilpė ir užlipdė akis pūga rš. Toks droblis, kad net akis užlipdė Paį. 4. prk. aštriai, nemandagiai ką pasakyti, atsikirsti: Kad užlipdo motkai, tai toj nežino ką ir sakyt Žž. ◊ akìs užlipdýti padaryti gėdą: Aš jai kada kad užlipdýsiu akìs, tai ji kol gyva neatsikrapštys Sml. \ lipdyti; antlipdyti; aplipdyti; atlipdyti; dasilipdyti; įlipdyti; išlipdyti; nulipdyti; palipdyti; prilipdyti; sulipdyti; užlipdyti
2 užlipdyti tr. užlaipinti: Prisinešė kopėčias, užlipdė Jonuką ant stogo rš. \ lipdyti; išlipdyti; užlipdyti

Ką reiškia žodis užlipimas? Visi terminai iš raidės U.