lipdyti reikšmė

Kas yra lipdyti? 1 lipdýti, lìpdo (lìpdžia), lìpdė tr. 1. klijuoti: Šitas klijus gumijos nelìpdžia Vb. Pašto ženklą lipdýti prie voko DŽ. | prk.: Lipdžiaũ (lopiau, taisiau) marškinius, vis vien neslaiko Ut. | Aš kiaurą naktį išbudėjau, nelipdė miegas man akių S.Nėr. 2. daryti, statyti, krėsti ką (iš molio, purvo): Savo lizdus kregždės lipdo išorinėse trobesio sienose, po stogais arba langų kampuose T.Ivan. | prk.: Šeimos lizdas, per tiek metų lipdytas, staiga pradėjo irti rš. 3. šiaip taip, pamažu ką statyti: Lipdom pirkelę kaip skregždė lizdą (vargingai, nuo darbo atitrūkdami statome) Mlt. Senojo kluono dalys susirinkta ir lipdýta (statyta iš naujo kitas, mažesnis) Vlkv. Miesto varguomenė ėmė glaustis užpakaliniuose kiemuose, lipdydama sau lūšnas rš. 4. prk. pamažu kurti, sudarinėti: Šios valstybės visada imdavosi lipdyti karinius blokus, kai jos ketindavo perdalyti pasaulį rš. | refl.: Man nesilipdo malda sp. 5. dėti, šlieti ką prie ko, jungti: Krūvon lipdyti LL323. [Latvių] tarmėse (žmonėse) užsilaikė ne vien lipdomasis priešdėlis da, bet ir palaida dalelė (tikra prepozicija) da LTIII281. | refl. prk.: Tu neslipd' (nesiglausk, nesišliek, nesigerink) in mane, neskabink, tu ne mano duktė (ps.) Tvr. 6. daryti iš minkštos masės kokį daiktą, figūrą: Pasiieškojo velnias molio, gerai jį išminkė ir pradėjo lipdyti ožką SI54. Puodų lìpdomoji pramonė NdŽ. Mamutė gal jau tę duonukę lipdžia (kepaluoja)? Lp. ^ Visi mes vieno molio lipdýti NdŽ. Ne šventieji puodus lipdo (visi tai gali padaryti) Sim, Kt. 7. minkšta mase taisyti (plyšį, angą): Krosnies dureles geriausia lipdyti riebiu moliu, sumaišytu su smulkiu smėliu rš. 8. drėbti, krėsti, tėkšti ką tiršta: Vėjas sniegą lipdo į akis Srv. 9. refl. griebtis, stvertis, kibti: Didesniam mažesnis lipdžias až krūtų, norėdamas dasiekt burnos Grv. \ lipdyti; antlipdyti; aplipdyti; atlipdyti; dasilipdyti; įlipdyti; išlipdyti; nulipdyti; palipdyti; prilipdyti; sulipdyti; užlipdyti
2 lipdyti, -o, -ė tr. laipinti.

lipdyti sinonimai

Ką reiškia žodis lipdytinis? Visi terminai iš raidės L.