irti reikšmė

Kas yra irti? 1 ìrti, ỹra (iñra, ir̃na, ìrsta), ìro intr. 1. griūti, byrėti į dalis: Molis ỹra, suiro J.Jabl. Sutapyk duoną, kad iñra kepant J. Graudi žemė neglaistos ant žambio, ale ìrsta ariant, t. y. skleidžias J. Muilas nedžiovintas lomomis ìrsta, į drabužį trinant J. Karčemos ìrsta pri mūsų M.Valanč. Paminėtina ežero yrančių krantų augalija rš. 2. ardytis, rykšti, leistis iš siūlių: Sermėga ỹra K. Siūlė jau ỹra (irsta) J. Maišas ỹra, grikiai byra, nėr kam ažusiūti (d.) Slk. ^ Ir yra, ir byra, ir dar yra M. 3. SD174 mišti, rigzti, painiotis, krikti: Tada šilas nubunda, visa yra tyla, prasideda pamažu šventa dienos byla A.Baran. Valstiečiai, gausingiausia priešrevoliucinės Rusijos klasė, iro, skilo į sluoksnius sp. 4. gesti, nykti, tižti: Petras ỹra (jo sveikata genda) nu spirito Šv. \ irti; apirti; atirti; iširti; nuirti; pairti; prairti; priirti; suirti; užirti
2 ìrti, ỹra (iñra), ìro intr. plaukti irklais stumiantis.
3 ìrti, ìria, ýrė 1. tr. varyti laivelį irklais, plukdyti: Valtį ìrti K. Irkit laivą (irkitės) čionai J.Jabl. Sesulę irsim, viešnelę irsim, margas skryneles pervožysim TDrIV13. Yrėjam liepė, kad irtų laivą nuo pakraščio BsPII300. 2. intr. DP78 plaukti laiveliu stumiantis irklais, irkluoti: Gerai ìria Dkš. Savo lengvais iriamais laivais Finikijos jūrininkai drąsiai leisdavosi į jūras rš. Nuskendo bernužėlis, per jūreles irdamas JD204. | refl.: Su laivu ìrtis ant vandens, t. y. plaukti J. Iriuosi, persikeliu per vandenį SD73. Toli nesiirk nuo krašto, kad nenuneštų vėjas Dkš. Aukso irklu besiirsit, šilkų tinklu bežūklausit (d.) Žal. Tuoj žmonės sukruto ir atsisėdo irtųs J.Jabl. Jis nustojo yręsis ir ėmė dairytis į krantą iš vandens nešamo luotelio rš. 3. tr. ardyti, draskyti, rausti: Kurmis žemę ìria J. Ìria žemę katinas (inkaras), kol užlaiko valtį ant upio J. 4. intr. sunkiai, lėtai eiti, važiuoti, skristi, vykti: Ìria kaip vėžys užpakaliu Vrn. | refl.: Žmogelis ìriasi pamaži sau keliu su savo kumelaite, ir tiek Gž. Anas su savo kuinu kas četvergas turgun ìriasi Dgl. Lėkė du varnai prieš vėją, juodu yrėsi lėtai rš. | prk.: Dabar man aišku, dėl ko tautiškas lietuvių darbas iriasi ne taip greit, kaip galėtų V.Kudir. Iriasi nuo kranto vasaros naktis S.Nėr. \ irti; atirti; įirti; iširti; nuirti; parsiirti; perirti; prasiirti; priirti; suirti; užsiirti

irti sinonimai

irti junginiai

  • (su)irti
Ką reiškia žodis irtingas? Visi terminai iš raidės I.