vyriausiasis reikšmė

Kas yra vyriausiasis? vyriáusiasis, -ioji smob. emph.; H165, N viršininkas, vadovas, aukščiausią rangą ar laipsnį turintis žmogus: Ir ėjo su juo visi tarnai faraono ir vyriausieji jo namų, ir visi vyresnieji žemės Egipto BB1Moz50,7. Ir visi vyriausieji susirinkimo ėjo vidun ir pasakė tatai Mozėšiui BB2Moz16,22. O apaštalai ir vyriausieji susiejo dabotis to daikto ChApD25,5. Gimdytojai ir vyriausieji didei tame griešija, jog to ne vienas negali sakyti Vln7. Būkiat tada paduoti alvienam žmogiškui įstatymui dėl Viešpaties, kačei karaliui, kaip vyriausiamuojam, kačei storastoms, kaip siųstiemusiems per jį Vln41. Rado… razba[i]ninkų vyriáusiojo motyną Jrk34. Dabar Francūzija ėsanti republikė ir jos vyriausysis arba galva – ne ciecorius, bet prezidentas Kel1879,122. Savo tautos vyriausiajam nepiktžodžiausi SkvApD 23,5. Jis išvaro velnius per Belzebubą, velnių vyriausįjį brš.

vyriausiasis sinonimai

vyriausiasis junginiai

  • vyriausiasis BUSP įgaliotinis, vyriausiasis kariuomenės vadas, vyriausiasis pareigūnas, vyriausiasis pareigūnas/vadybininkas, vyriausiasis virėjas
  • Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisaras, vyriausiasis BUSP įgaliotinis
  • Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas, Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas
Ką reiškia žodis vyriausybininkas? Visi terminai iš raidės V.