amžinastis reikšmė

Kas yra amžinastis? ámžinastis sf. (1) amžinybė, amžinumas: Skiriu tau širdį, visą metų eilę, aš tau garsais iš amžinasties giedu V.Mont. Žmogaus amžius ne amžinastis Kltn. Juk ámžinastį negyvensi Vv. ◊ ámžinastyje gyvénti būti mirusiam: Kaži ar ámžinasty gyvẽna, ar an šio svieto vargsta? Gs. į ámžinastį pasių̃sti numarinti: Jei nori, aš greit tave į ámžinastį pasių̃siu Skr. į ámžinastį važiúoti (nusikráustyti, keliáuti) mirti: Greit važiuõs į ámžinastį Plv. Jau dveji metai kaip į ámžinastį nusikráustė Brs. Greitai keliausiu amžinastin J.Bil.

amžinastis sinonimai

Ką reiškia žodis amžinatilsis? Visi terminai iš raidės A.