mišinys reikšmė

Kas yra mišinys? mišinỹs sm. (3b) 1. SD150, I kas sumaišyta, sudaryta iš įvairių daiktų: Oras – ne cheminis junginys, o paprasčiausias deguonies ir azoto mišinys rš. Tik tartum giria, pieva ir laukas sustarę iš brangiausių kvepalų mišinį padarę A.Baran. Organinių ir mineralinių trąšų mišinys duoda žymiai didesnį efektą, negu kiekviena šių trąšų, vartojama skyrium rš. Degamasis mišinys LmŽ704. Asfalto mišinys PolŽ388. ║ skirtingų dalykų susiliejimas, susiplakimas: Ir lietuviai, ir latviai, būdami kelių tautų mišinys, negalėjo išlaikyti savo kalboje to grynumo K.Būg. Įvairių stilių mišinys rš. Veikalą tą rašiau dėl tikrųjų žemaičių, pri kurių nėr mišinio nei jokio kalbos lietuviškos P. 2. Plk varpiniai ir ankštiniai vasariniai javai, drauge sėjami gyvulių pašarui: Pjauna mìšinį į pašarą Vn. Įpilk kokius du maišus mìšinio – kiaulėm miltų nebė[ra] Krp. Mišinių̃ tura gyvoliams, šieno – nedvesa Šv. 3. Kv pašaras iš sumaišyto su šiaudais šieno; kratinys: Mìšiniu karves šeria J. Sumaišytas šienas su šiaudais, rugiai su pūrais bus mišinỹs J. Eik, Antanuk, mìšinio mišyti – juk šventėms pritrūksi Žgč. Padirbk karvei mìšinio Grg. Ar jau sumišei mìšinį karvėms? Šv. 4. LL40 sąmyšis, netvarka, maišatis: Bažnyčioj pasidarė mišinỹs – žmonės tik veržias, grūdas, nežino, nė kur, nė kam Jnšk. 5. neaiškumas, susipainiojimas: Koks mišinỹs išejo: tėvai nežino vaikų, vaikai – tėvų Šv. 6. proto pakrikimas: Į mišinį eita kalbėdama senoji ir negėrusi Dr. Į mišinį išeita ano visa kalba Dr.

mišinys sinonimai

mišinys junginiai

  • kviečių ir rugių mišinys
  • kviečių ir rugių mišinys
Ką reiškia žodis mišinčius? Visi terminai iš raidės M.