šerkšnyti reikšmė

Kas yra šerkšnyti? šerkšnýti, -ìja (-ỹja Jrb), -ìjo KŽ, Grž, šer̃kšnyti, -ija, -ijo 1. intr. trauktis šerkšnu: Langai šerkšnijo, šarmojo J.Jabl. ║ prk. žilti:čia besiženysi, kad paausiai jau šerkšnìja Vj. Juodos jo garbanos jau gerokai šerkšnija Vaižg. 2. intr. impers. NdŽ traukti šerkšnu: Teip šerkšnìja, kad net visas kalnierius apšerkšnijo Paį. 3. intr. traukti šerkšną: Mūro triobos kertės šerkšnija Jnšk. 4. tr. impers. traukti sušalusio sniego paviršių pluta: Sniegas nešerkšnýtas \šerkšnyti minkštas Ktk. \ šerkšnyti; apšerkšnyti; įšerkšnyti; nušerkšnyti; pašerkšnyti; prišerkšnyti; sušerkšnyti

Ką reiškia žodis šerkšnėtas? Visi terminai iš raidės Š.