skardinė reikšmė

Kas yra skardinė? 1 skardìnė sf. (2) Rtr 1. J.Jabl, Jn(Kp) iš skardos padaryta dėžutė: Konservų skardìnė DŽ. Ką dėsi į tokią surūdėjusią skardìnę? Brs. Mažiausį piningelį meta į skardìnę Grg. Kybojo prie pušies prikalta skardinė, į kurią žmonės pravažiuodami metė pinigus M.Valanč. sonas">Šonas skardìnės įkrypęs JI518. Senis skardine sėmė vandenį ir pylė už borto rš. Tą skardinẽlę neišmesk, būs vandeniuo pasemti Slnt. Skardinukė rš. Skardinìkė NdŽ. Skardinùtė Ndž. Skardináitė DŽ. ║ prk. žurnalo, laikraščio specialiai kam skirta vieta: Tamstai jau yra vienas atsakas gromatų skardinėje 5 ir 6 numerio A1884,324. 2. Š, DŽ1, Prk, Pln, Kv skardinis geriamas puodukas; jame telpantis kiekis: Stova skardìnė ant šulinės, atsigerk Kl. Pasemk [v]andens su skardinè Vkš. Imkiat, duokiat, aš jums pripilsiu po skardinelę LTR(Gršl). Barbe, įnešk skardinikès, mes jau noram valgyti Plik. | Visą skardinę vandens išmoviau Skd. Išgėriau dvi skardinì arbatos – i dar negana Slnt. Pripilk ir anam skardìnę pieno Brs. 3. aukštas skardinis indas skysčiams laikyti: Pieną – tai žinau, kad vogė. Skardinė palengvėjo ir apvirto [šulinyje] K.Saj. Kertėje stovėjo skardinė su žibalu rš. 4. skardos lakštas: Didesnius namus apdengė teip pat mediniais eglės dangčiais ir apmušė visus gryno cinko skardinėmis Blv. 5. rš skardinis lovelis.
2 skardinė sf. kerdžiaus dūda, trimitas: Paėmiau skardinę ir garsiai užtriūbijau Lp.

skardinė sinonimai

Ką reiškia žodis skardinėlis? Visi terminai iš raidės S.