šliukšt reikšmė

Kas yra šliukšt? šliùkšt interj. NdŽ; Kos122 1. DŽ, Ps išpylimo, išliejimo ar išbėrimo garsui nusakyti: Šliukšt ant ugnies taukus, o ugnis plykt plykterėjo J. Viralas karštas, tai šalto [v]andenio šliùkšt bliūdan, ir valgo Lel. Kojele kepšt, pienas šliùkšt: gerai da, kad nedaug Grž. Taip gailėdamos (pavydėdama) pieno šliùkšt įpylė Krš. Šliùkšt ir išliejau Sb. Aš tik [v]andenio šliùkšt an krosnies (pirtyje), tai visi net atsigulė Slk. Arklys trukt, iš bačkelės šliukšt LTR(Kp). Kaip tik [važelis] brakšt, tuoj [kumelė] šliùkšt (susišlapino) Ds. Šliùkšt druskos žiupsnį ir pagesini skausmą Skr. Ta nedovanot. Pasisėmusi tam atgal šliukšt! Žem. 2. kartojant sunkiam (velkant kojas) vaikščiojimui ar ėjimui, šliaužimui nusakyti: Šliùkšt, šliùkšt tas kojas, nekela taip kaip reik Lk. Šliùkšt, šliùkšt i eita par trobą Kv. Šliùkšt, šliùkšt šliukštinėja pakampiais Skr. 3. čiūžtelėjimui, slystelėjimui nusakyti: Ans šliukšt paslydo J. Eidamas iš Antazavės, šliùkšt kaip slydau! Antz. Šliùkšt pasprūdo vaikas ir atsisėdo į pelkę Vvr. [Broliu,] jojusiu į kalną, šliukšt ir nuvažiuosiančiu užpakaliu S.Dauk. Bliūdas tik šliùkšt, ir uogos in žemės Slk. ║ kartojant slidinėjimui nusakyti: Šliukštinėja kojelės paskliundrom – šliukšt šliukšt, šliukšt šliukšt rš. 4. šlumšt (negarsiam puolimui nusakyti): Šliùkšt, i nupuolė [katinas į šalinę] Gs. Atsiėmę kiaušinius, nuo suolo šliukšt ir pro duris namo M.Katk. 5. šmukšt, smukt (greitam atėjimui ar išėjimui, prabėgimui, pabėgimui ir pan. nusakyti): Šliùkšt ir įslinko į kambarį Užv. Šliùkšt peliotė ir pralindo pro pastalį Ds. Lojus lojus – šliùkšt po suolu Lbv. 6. kartojant mosavimui, švytavimui nusakyti: ^ Keturi trept, trept, daugiau kaip du šimtu šliukšt, šliukšt (arklys) Sim. 7. staigiam, netikėtam veiksmui nusakyti: Šliùkšt atpjovė pyrago riekelę DūnŽ. Pamačiau – sveikas, šliùkšt ir atsigavau DūnŽ.

Ką reiškia žodis šliukštas? Visi terminai iš raidės Š.