sukusyti reikšmė

Kas yra sukusyti? 1 ×sukùsyti tr. 1. sugundyti, paskatinti, įkalbėti: Sukùsijo už našlio tekėt On. Sukùsijo važiuot, na, ir išvažiavo Prng. | refl. OZ28: Suskùsijo ir išėjo užkuriom On. 2. sukiršinti, supjudyti: Sukùsyk du durniu – tegul pesas">pešas Ktk. Matai, sukùsijai – ir supyko Dgl. Blogi žmonės gerus dažnai sukùsija tarp savęs gyventi piktuoju Antz. 3. refl. susikalbėti, susimokyti su kuo ką daryti: Visi suskùsijom eit išgert po čerką, ale tik mum neišdegė Užp. Suskùsijo abudu ir nuejo Ut. Suskusijom naktį ateiti sodan On. \ kusyti; įkusyti; pakusyti; prikusyti; sukusyti; užkusyti
2 ×sukusýti žr. 1 sukusyti: 1. Sukùsė jis mane važiuoti ten J. Ar ne velnias mane sukùsė eiti tokį kelią! Rd. Nė aš nežinau, kas jį sukusė taip padaryti Šl. 2. Reikia tik juos sukusýti, pamatysi, kai jie ims pyktis Kair. Nebūtų susimušę, tik kaimynai abu sukusė Rd. 3. tr. supjudyti, susiundyti (šunis): Žiūrėk, sukusyk šunis, tai savas ir bėga prie žmogaus, jei bijo Paį. 4. refl. susigundyti, susivilioti: Aš susikusiaũ ir nuėjau į gužynę Alk. \ kusyti; įkusyti; nukusyti; pakusyti; prikusyti; sukusyti; užkusyti

Ką reiškia žodis sukuta? Visi terminai iš raidės S.