sušliaužti reikšmė

Kas yra sušliaužti? sušliaũžti, -ia (sùšliaužia), sùšliaužė 1. intr. Š, NdŽ šliaužiant susirinkti, suropoti: Iš netolimų miškų į tvartus sušliauždavo žalčiai rš. 2. intr. NdŽ pamažu sueiti: Visi pavargę sùšliaužė į trobą DŽ1. 3. intr. DŽ1 šliaužiant suvirsti, nuslinkti: Reiks žemes nuo šlaitų sukilot tolyn, o jeigu ne – sušliaũš vėl atgal Slm. 4. tr. suvilkti, sutraukti: Ūkininko sūnus ekės ir ans nekelno[ja] ekėčių, sùšliauža tus varpučius Als. | refl.: Nu tad aš ekėju, nu kaip jau susìšliauža [žolės], pakelu jau Als. 5. tr. Lnk apgraibom ką padaryti: Biškį žoles sùšliaužiau (apravėjau), i anos neauga Kl. 6. tr. Š, NdŽ vaikščiojant sutrempti, suguldyti: Žiūrėk, kaip žąsys sùšliaužė avižas Ds. [Senelis] ropoja par žolę, tik žolę sušliaũžia Skdt. 7. tr. NdŽ sutrypti, sumindžioti (kelią, taką): Kruvinai takas sutryptas, sušliaužtas rš. 8. tr. sudėvėti, sunešioti: Ta jos suknelė suvalkiota, sušliaužtà – bjauru žiūrėt Šmk. \ šliaužti; apšliaužti; atšliaužti; įšliaužti; iššliaužti; nušliaužti; pašliaužti; paršliaužti; peršliaužti; prašliaužti; prišliaužti; sušliaužti; užšliaužti

Ką reiškia žodis sušliaužyti? Visi terminai iš raidės S.