suvirsti reikšmė

Kas yra suvirsti? suvir̃sti intr. Rtr, ŠT418; N, M 1. NdŽ visiems supulti, sukristi į ką, kur: Suvir̃to visi ant slenksčio Lp. Pradėjo apšaudyt, suvir̃tom į griovį Žg. Vaikai kūdron prausias, kad sùvirsta gryni (nuogi) Rod. Pušys, ana, regi, suvirtę aukštyn kojomis ramiam ramiam ežerytyje L.Dovyd. Tokios pelkės buvo, kad suvir̃to arkliai, turėjo traukt LKT 190(Šk). | Visi ančiukai paskui vienas kitą suvirto į upelį J.Balč. ^ Kap ištekėjo ma[no] paskutinė duktė, kap duobėn visi suvir̃to Btrm. 2. pargriūti, sukniubti: Tas kalvis ta devė su kūju į kaktą, tas an to prakalo i suvir̃to Žeml. Išėjo, kliopt ir suvir̃to Šmn. 3. DŽ1, Pls yrant sugriūti į vidų: Turbūt iš senų laikų buvo suvir̃tuse pilis Ktč. Pirkutė buvo menka – suvir̃to Dg. Kuliama mašina važiavo, balkį ištraukė, i suvir̃to [klojimas] Sdb. Atsigulau, i laška suvir̃to, šakaliukų sustatyta Klt. Gyvenamosios stogas suvir̃tęs Prk. Kūtės stogas suvir̃to, nedengtas, netaisytas – pabuvo ir supuvo Krs. Buvo sena [pirtis], ale suvir̃to, supuvo Sb. Namo galas suvir̃s Antz. Stogai žemę siekia, suvir̃tę triobos Gs. Kluonas jau suvir̃tęs, tik pastumt Bgt. | prk.: Kai aš nematau, tai, rodos, suvir̃to namai (netvarka namuose) Alks. 4. Sd visiems nulūžus, palinkus pargriūti: Suvir̃to obelis [nuo sunkumo], reikia spirt Klt. Apipuvę, sutrešę, sudirbti, tie medžiai y[ra] buvę kame suvir̃tę Rnv. Medžiai supuvę suvir̃tę, tę nepraeisi Jrb. Į tvenkinius suvirtusiuose gluosniuose jau ėmė reikštis lakštingalos A.Rūt. Rugiai suvir̃to nuo lietaus Š. Teip suvir̃tę, sugulę iš vieno šono miežiai, tai ilgas bus pjovimas Slm. Sulijo lietus, i suvir̃to avižos Klt. Suvir̃tę pasoliai, sugriuvę, žliūge aptraukti Klt. Šiemet [atolo] bus dar daugiau, nes jau dabar žolė suvirtusi, vietomis net palūžusi S.Zob. Pupos suvir̃tę an pomidorų Kp. Ant vienas kito suvir̃tę [augalai], be jokio apgalvojimo [susodinti] PnmŽ. Žolė kai patalas – sugulus, suvirtus Tr. 5. KŽ, Nm, Grž, Slk netvarkingai visiems susėsti ar sugulti: Vyresnieji susėdo, mes, jaunimėlis, suvirtom pievoje LKXII265. Jie (plėšikai) suvirto už stalo, kur buvo dvylika dubenių A.Vaičiul. Tie prisisprogėliai suvir̃to i knarka Rdn. Mes griūvam, verkiam suvir̃tę Pg. Tai tinginės: tai sugulusios, tai suvir̃tusios – nieko nepadeda Jrb. ║ trumpam sugulti poilsio: Visi suvir̃to pokaičio NdŽ. Suvir̃tome ant pievos pailsėti DŽ1. Susmeigė dalgius į žemę ir suvirto ant pėdų ilsėtis rš. ║ atsigulti (su kuo): Nevenga suvir̃sti su vaikiu kokiu, saugojas, ka nesužinotų bobos – Dievo nėra Krš. 6. NdŽ, KŽ, Vkš visiems sukristi į krūvą: Vaikai į kuopą suvir̃to Š. Į kukulę suvir̃to žmonys kitas ant kito J. Kelniūkštes lig kelių vaikai atsiraitę suvirto valkoje į klykiančią krūvą K.Bink. Besigrumdami suvirto ant žemės LTR(Rs). Čia suvir̃tęs gniužulas i voliojas (apie grumtynes) Nmk. Kaip suvirstam visi [dūkdami], tai tą žmogelį ir suplėšom, visus marškinėlius, visa Šmn. | Akminų akminai po du tris krūvom, kupetom suvirtę LMD(Sln). Kai suvir̃sta tie lapai, ima pūt Jrb. | prk.: Senam visos bėdos suvir̃sta, visi vargai supulna Krš. Tiek suvirto tų darbų, kad tiesiog nebegali apsidirbti I.Simon. O, kad ant jo suvirstų prakeikimai gyvenimo! V.Kudir. 7. DŽ, NdŽ, End, Dr, Vkš, Ds, Vlk, Lp, Rod būriu sueiti, subėgti, suvažiuoti, susirinkti kur: Tik štai krustelėjo, sujudėjo minia, ir visi suvirto į skersgatvį A.Vien. Svečiai suvir̃to an seklyčią Rm. Aštuonioleka [vyrų] suvir̃to į trobą Varn. Visi suvirto in Emilią Aln. Ka mumis parginė lytus, nebesuvir̃stam pro duris Kl. Suvir̃s guba vaikių, duok ėsti Krš. Suvir̃sta svečiai, o mas dar nesusitvarkiusios Krš. 8. Mlt prk. gimdyti: Ate[jo] rugiapjūtė, boba suvir̃to, ė pjovėjų neturiu Ml. Petrienė per Kalėdas, žiūrėkit, suvir̃s Žl. 9. prk. pasikeisti: Po penkiasdešimts metų suvir̃sta, pasikreipia protas DrskŽ. An pabaigą pasaulio visa suvir̃s kiteip Alks. ◊ prie širdiẽs suvir̃sti iš džiaugsmo apsikabinti: Tu gyva? – Tu gyvas? – skambėjo nu abiejų lūpų, ir suvirto vienas antram prie širdies LC 1879,21. \ virsti; antvirsti; apvirsti; atvirsti; įvirsti; išvirsti; nuvirsti; pavirsti; parvirsti; pervirsti; pievirsti; pravirsti; privirsti; razvirsti; suvirsti; užvirsti

Ką reiškia žodis suvirstinti? Visi terminai iš raidės S.