pavirsti reikšmė

Kas yra pavirsti? pavir̃sti intr. 1. SD270, P, Sut, N, M, L, Rtr, ŠT261, NdŽ, KŽ, DS96(Rs), Graž, Grd, Gršl, Slnt, Krt, Žlb, Yl, Šts, Všv, Sd, Žd, Žeml, Klk, Rdn pargriūti, parpulti: Pasigėręs sugniužo, pavir̃to, nusigrandė sau nosį J. Sklidi, pavir̃sti galì beeidamas Vdk. Širdis apejo (pasidarė silpna)bimpt i pavir̃to End. Į galvą dingt, aš ant žemės bridingt, i pavirtáu Pln. Užkliuvo už kelmo, pavir̃to i gulia Škn. Kiek čia reikėjo pavir̃sti ant rėplos End. Einu su laza, bijau pavir̃sti be lazos Užv. Marutei rodėsi, kad neišlaikys, tuoj tuoj pavirs J.Sav. Pavir̃to vaikas, kelelį susimušo Tl. Jeigu ans (vyras) pavir̃sta, ans (arklys) įsikanda drabužį i kela Vvr. Ans nebmato – ans eina i pavir̃sta beeidamas Eig. Iš senystos ir pavirstù an šono Žrm. Tas pavir̃to į sniegą i nesikelia Jrb. Kuolu par kaklą, ir tas pavir̃to Grv. Pavir̃to ir paliejo mieles LKT101(Kv). Bebėgdamas par lauką, pavirto ant žemės, sudaužė puodą ir ištaškė smetoną LTR(Vkš). Kap nueina rugių kirstie, možna iž juoko pavir̃stie DrskD245. | Tas [strielčius] vieną kartą šavo, dar nekrito paukštis, ir antrą kartą tujaus šavo, tujau paukštis pavirto BsPII9(Tl). Tos karvės liesos būdavo, pavir̃sdavo į tuos lieknus – nebeišlipa Grz. | Vežimas pakrautas pavir̃to Brž. Ragutės stov čia pavir̃tę an šono Lz. Kaip stūmiau abudu, jis šliukt nukrito, ta liktarna pavir̃to, užsidegė! Jsv. ^ Senutė pavir̃sta ir negirta S.Dauk. Senas pavirsta ir negirtas PPr101. Kas greitai bėga, tas pavirsta VP22. Pavir̃sti ne štuka, bet atsikelti nelengvu Pln. Ir par šiaudą eidamas žmogus pavir̃sta Žd. | refl. NdŽ. ║ [i]perlūžti, pargriūti nulinkus:

pavirsti sinonimai

pavirsti antonimai

pavirsti junginiai

  • pavirsti dūmais/pelenais
Ką reiškia žodis pavirti? Visi terminai iš raidės P.