sunešioti reikšmė

Kas yra sunešioti? sunešióti tr. 1. K paėmus po kiek sukilnoti, sugabenti iš vienos vietos į kitą: Mes jau išarpavom ir sunešiójom grūdus an klėties Gs. Sunešiók bulbas kamaron iš vežimo Lp. 2. sudėvėti, nuplėšti: Ką išgeria, suvalgo, sunešiója, tai jo Krm. Kaip tu teip greit paltą sunešiojai! Sdk. Savo padų lig smerčio nesunešiósi Ms. Man nesgaili čebatėlių, kuriuos sunešiojau, tik man gaila tos mergelės, kurios nepaėmiau LTR(Tvr). Jau paėmė mergužėlė visą valią valelę, sunešiojo šilko skarą ir aukselio žiedelį LTR(Ndz). | Mergužėle, lelijėle, ką tu sudūmojai – kam rūtelių vainikėlį greitai sunešiójai (netekai skaistybės) (d.) Drsk. ^ Blogas kaip sunešiotas vyžas KrvP(Lš). | refl.: Suknelė prie rugių kad susnešiójo! Užp. Plienas ir tai susnešiója Alv. ║ refl. prk. susenti: Neturė́[jo] šeimynos (vaikų), tai išrodo nesusinešiójus Drs. Vargsti, tai ir susnešióji žmogus be laiko Ut. Kur jūs tiek susinešiójot?! KlvrŽ. 3. dėvint sutepti, supurvinti: Taip ir sunešiójęs tus marškinius, kaip būtumi prūdą kasęs Brs. 4. po truputį surinkti, sukrauti: Ką tokios bitės čia par du metu sunešiojo, tai vislab vienkartu atimk S.Dauk. | refl. tr.: Iš rugienų po šiaudelį susnešiojau sau lizdelį Šmn. ×5. (sl.) nugalėti, įveikti: Neik su juom galynėtis: jis tave lengvai sunešios Krok. ◊ liežuviùs sunešióti; plẽpalus susinešióti priliežuvauti: Ji pyko an to brolio, kam jis sunešiójo liežiuviùs Lnkv. Tokius liežuvius sunešiojo, kad nė kaip žmogui pasakyti Grž. Kai plepalus kokius susinešios, tai pasižiūrėti į viena kitą negali rš. \ nešioti; apnešioti; atnešioti; danešioti; įnešioti; išnešioti; paišnešioti; nunešioti; panešioti; parnešioti; pernešioti; pranešioti; prinešioti; raznešioti; sunešioti; pasunešioti; užnešioti

Ką reiškia žodis sunešiotojas? Visi terminai iš raidės S.