visiškas reikšmė

Kas yra visiškas? vìsiškas, -a adj. (1) Š, Rtr, DŽ, -à (3b) K, KŽ; SD1138, Q22, H, H154, R16, MŽ21, D.Pošk, I, N, M, LL110, L, ŠT6 visa apimantis, ištisai toks, absoliutus: Vìsiškas našlaitis NdŽ. Vìsiškas elgeta NdŽ. Vìsiška pakaita VĮ. Vìsiškasis užtemimas FzŽ374. Ne visiškas iškūlimas ŽŪŽ151. Jau priejo vìsiškan galan Trgn. Čia yra derlingų laukų ir visiškų dykumų Šlč. Kiekvienas katalikas apituri visiškus atlaidus Gmž. Vìsiškus atlaidus apturėjo ana J. vìsiškai adv. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Upt, visiškaĩ K, Rtr, NdŽ, KŽ; SD287, R, MŽ, D.Pošk, Sut, I, N, M, LL24,322, L: Ant senatuvę akys vìsiškai nusilpo JT307. Galva susisukė, nukalbėjau vìsiškai Ant. Dabar paimsiu nebešnekėsiu vìsiškai Žl. Visiškaĩ dabar nereikalingas lietus Vlkv. Vìsiškai neturėjo pinigų Ėr. Šniūreliukai visiškaĩ siauri – per dvi akėčias Dgl. O jau paduosa tai visiškaĩ bijotau kutulio! Pv. Būsta, kad mergaitė neina už jo, vìsiškai neina Ker. Savo daržai, savo viskas, ale vìsiškai vienam labai nūdnu Krž. Vakarvakaro vìsiškai lietus ant nosės kabėjo Šd. Pas mus šiemet bulvės visiškai neužaugo Šd. Jis visiškai vaikas dar tuomet tebebuvo Rm. Niekas neauga, svogūnai tai visiškaĩ išdžiūvo Dg. Nė vieno žmogaus nėra visiškai gero Užp. Vìsiškai jau sutemo Ut. Jis vìsiškai nusigyveno BŽ55. Visiškaĩ darbą pabaigiau J. Ale obelė kad išaugus – visiškai palangėj Lel. Visiškaĩ šalia mano vyro Jankus palaidotas [Bitėnuose] Pgg. Jis sėdėjo atsilošęs sienos, visiškai prie lovos, ir lėtai lėtai lingavo galvą S.Zob. Jis visiškai silpnas J.Jabl. Gydytojas sakė, kad jis dar nėra visiškai sveikas rš. Visiškai miręs raumuo ar nervas srovės nebeturi V.Laš. Neduosi mi nieko visiškai, jeigu mi padarysi tą daiktą Ch1Moz30,31. Pavadinęs juos, užsakė jiems, idant visiškai nekalbėtų nei mokytų vardan Jėzaus BtApD4,18. Nuog tavęs visiškai nusigręš KlM184. Nepažįstame savęs visiškai brš.

visiškas sinonimai

visiškas antonimai

visiškas junginiai

  • beveik visiškas, visiškas nepasisekimas, visiškas nulis, visiškas prasimanymas, visiškas sugedimas, visiškas užimtumas
  • visiškas užimtumas
Ką reiškia žodis visišku? Visi terminai iš raidės V.