žibalas reikšmė

Kas yra žibalas? žìbalas sm. (3b) Š, Rtr, DŽ, NdŽ; ŠT159 1. ppr. sing. iš naftos gaunamas skystis, vartojamas lempoms žibinti ir kitur: Žìbalas, skystųjų angliavandenilių mišinys, kurio virimo t[emperatū]ra 200–300° C LTEXII517. Naftos žibalaĩ KŽ. Mama padirbdavo gazelį, toks knatelis traukia žìbalą ir žiba kaip akelė Svn. Žìbalo gailu, buroką išgręžę taukų pridedam, žibalè pamirkom – šviesu, ir verpiam Sur. Žìbalas buvo geriau už elektrą Krsn. Žìbalas brangus buvo Aln. Žibalaĩ brangi, viskas brangus y[ra], reik nupirkti Akm. Matai, žydelis žìbalo turi, adatų te, spilkelių, nu viso, visokių visokiausių mažų daiktų Ant. Druskos nusipirko, žìbalo, tepalo ratams patepti Bt. Nu kad nebuvo iš po karo nei žìbalo, nei druskos, nei cukraus Rk. Lempos būdavo su žìbalu, tai net lempa užgęsta, kaip sudainuoja Zr. Jis žìbalu sudegė Ėr. Eik eik, išsiplikysi akis su žìbalu Vgr. O kaip su žibalaĩs? Musėt buvot pasijautę (turėjote atsargų)? Šts. Žìbalas tai ne vaistai [nuo utėlių] Sn. Labai augdavo nuo žìbalo plaukai Alz. Su žìbalu, sako, trinktis galvą, plaukai gerai augs, žibės Mrs. Žìbalu pamazgojau galvą, tai praėdė Kp. Karvė jei išpunta, tai grįžtę šiaudų susuka, žibalañ pamirko, ir grūda snukin Kvr. Nuo žìbalo daug geresniai išėjo linai (išmirkyti su žibalu) Grž. Lempoje žibalas baigėsi, anglėjo dagtis V.Bub. Visas namas žibalais pasmirdęs K.Saj. ^ Žibalas išvijo balaną iš gryčios rš. Užuomina pliūptelėjo kaip žibalas ant rusenančių anglių rš. 2. prk. blogas gėrimas: Nu neisiu aš su tais žibalaĩs žalčiais tručyties Trk. 3. žibintas: Ažužiebėm bažnyčioj žìbalą Dv. Žìbalu žužibi – naktis Pls. 4. L728, NdŽ žibantis daiktas, blizgalas: Varnos vis žìbalą neša Šil. Sijonas žibalaĩs invadžiota Krn. Liemenės buvo siuvamos iš gražesnės medžiagos, puošiamos blizgančiais karoliukais – žibaliukais rš. ◊ žìbalą pìlti į ùgnį kurstyti nesantaiką: Tę tik žìbalą pìla į ùgnį Mrj.

žibalas sinonimai

Ką reiškia žodis žibalingas? Visi terminai iš raidės Ž.