žodynas reikšmė

Kas yra žodynas? žodýnas sm. (1) Rtr, DŽ, NdŽ, PolŽ1239; L 1. kalbos, tarmės žodžių visuma; vieno kūrinio, vieno autoriaus vartojami žodžiai: Kiekvienas mokytojas puikiausiai žino, koks menkas tera">tėra miestiečių mokinių žodynas, kaip jis dažnai atsijęs nuo tikrovės A.Sal. Lyginant baltų ir slavų žodyną, į akis krinta ne tik bendrybės, bet ir labai dideli bei seni skirtumai rš. Kalbos semantika glūdi dviejose pagrindinėse sferose – sakinyje (sintaksėje) ir žodyne KlbXXXVII(1)77. Sveikos ir gyvos tautos gyvame ir dinamiškame žodyne nėra žodžių ponų ir žodžių mužikų, nekaltų panelių lelijėlių ir nusmerktų šliundrų ištvirkėlių rš. 2. Jn, M, ŠT123, MLEIII929 knyga, kurioje tam tikra tvarka (ppr. abėcėliškai) pateikti žodžiai, žodžių junginiai su paaiškinimais, iliustracijomis ar vertimu į kitą kalbą arba be jų: Aiškinamasis specialių terminų žodynas SkŽ279. Atvirkštinis žodynas rš. Žodynas augminyčinis P. Žodyno rašytojas LL75. Dėk žodį prie žodžio – turėsi žodyną J.Balč. Žodyno darbas – talkos darbas! K.Būg. Gerai būtų, kad kas jaunuomenę galėtų įkinkyti į žodyno darbą K.Būg. Žodyno autorius turi būti visa tauta KlbXIV10(J.Balč). Žodyno didumo šiandie dar nenujaučiu. Tik man rodos, kad bus apie 4000–6000 psl. (didžiojo formato) KlbXIV164(K.Būg). Kirčiams žymėti žodynuose ir gramatikose vartojame kelis ženklelius J.Jabl. Specialių žodynų gausumas yra tautos kultūringumo rodiklis K.Daukš. [D. Poška] visą savo amžių krutėjo kraudamas lietuvišką žodyną A1884,16.

žodynas sinonimai

žodynas junginiai

  • daugiakalbis žodynas, geografinių vardų žodynas, santrumpų žodynas
  • daugiakalbis žodynas, santrumpų žodynas
  • Didysis anglų-lietuvių kalbų žodynas, Enciklopedinis Brokhauzo ir Efrono žodynas, Geografinis enciklopedinis žodynas, ITIL terminų žodynas, Istorinis filosofijos žodynas, Japonų-lietuvių kalbų hieroglifų žodynas, Krakių enciklopedinis žodynas, Lietuvių kalbos žodynas, Universalusis portugališkas iliustruotas žodynas, Visuotinis enciklopedinis žodynas
Ką reiškia žodis žodynininkas? Visi terminai iš raidės Ž.