zokonas reikšmė

Kas yra zokonas? ×zõkonas sm. (1) NdŽ, KŽ, Ds, Nm; Q219, N, M, Š žr. zokanas: 1. Teip jog ta knyga tiesiai galis vadint trumpa zokono knyga MitIV258. 2. Sut Ponas Dievas svietui pasakydina savą zokoną alba prisakymus BPII302. Mokytojau, katras yra didis prisakymas zokone? Ch1Mt22,36. 3. Bet neabejotinas yr mūsų katolikiškas tikėjimas, kursai ir Sename zõkone, norint ne teip aiškiai, buvo ižreikštas DP260. Idant mes sau nelengvai vartotumbim tą zokoną, nuog Pono mūsų uždėtą MP67. 4. Rtr, KŽ Jei netaps pavelyta jaunuomenės į kloštorių priimti, tai dominikonų zokonas, taip kitą kartą garbingas, turės pragaišti A1884,407. Pagyręs popiežius jo geidimą, įstatė naują zokoną Ringo[je] S.Dauk. 5. Mžk.

Ką reiškia žodis zokonininkas? Visi terminai iš raidės Z.