abu reikšmė

Kas yra abu? abù, abì (gen. abiejų̃ ir abiẽjų K) num. card.; SD196 vienas ir kitas: Abù jaučiu, abì karvi pražuvo J. Nepaneš mudu abu jaunu JD734. Kas judu abù prieš mane vieną? Pln. Abù broliai aria medžiaginėm žagrėm Dv. Abù kap vienas – nė per nagą nerėžta (nieku nesiskiria) Gs. Nieks abu šelmiu į česnį buvo pakvietęs K.Donel. Abiẽjų gẽros gálvos Gs. Tai katrõ tas laikrodis? – Abiẽ (abiejų) KzR. Kinkykit, broliai, visus po porą, muškit botagais iš abiẽ šonų Cb. Medžiai pasodinti per abì pusi kelio Slm. Tverk (griebk) abim̃ (abiem) rankim Als. Džiaugiuosi abiem tiedviem veikalam K.Būg. Taip įrėžus, reikia pakelti nuo abims pusims su peiliu truputį žievę S.Dauk. Ai, sudiev, sudiev abiem tėveliams JV601. Abum (abiem) žadėjo po vyšnių sodą JV930. Augin tėvelis dvi dukružėli ..., abim [žadėjo] po dvi skryneli plonų drobelių JD828. Ir jie buvo abu nuogu BB1Moz2,25. Abijusump dvasia šventa Mž325. ^ Abù tam pačiam vežime važiuojam (vienoje būklėje esame) Trgn. Ralio, ralio, karvutės, abu galai tokie (labai priėdusios) Jnšk. Abu tokiu kotas į kotą (visai vienodi) S.Dauk. Ranka ranką plauna, kad abi balti būt S.Dauk. Puodas puodą peikia, o abiejų̃ dugnai juodi Pln. Abim̃ pusim pjaunamas (kas abi puses palaiko, dviveidis, veidmainys) Brs. ◊ abù labu, abì labi abudu, turintys tų pačių (dažniausiai neigiamų) ypatybių: Abù labù dygiu, kaip dagis su usnia Pln. Abu labu panašu, kaip du vandens lašu PPr303. Abu labu tokiu (abu vienodi): vienas sukumpęs, antras susilenkęs Kl. Puodas katilą vaino[ja], abu labu tokiu S.Dauk. Abi labi begėdi, veltėdi M.Valanč. abì valì abejaip, ir šiaip, ir taip: Katraip reik pasielgti? – Abì valì (daryk kaip tinkamas, abejaip) J.Jabl. Abì valì (orig. abývali) –ir šiaip, ir taip, ir barė, ir nebarė už raudoną skepetą, o už juodą barė J.

abu sinonimai

abu junginiai

  • Abu Dabis
  • Abu Dabis
  • Abu Dabis, Abu Simbelas
Ką reiškia žodis abudai? Visi terminai iš raidės A.