da reikšmė

Kas yra da? ×da- (sl.) praef. veiksmažodžiai su šiuo priešdėliu žymi: 1. veiksmą iki kurios nors vietos: dabė́gti, dapjáuti, dasíekti. 2. anksčiau vykdyto veiksmo papildomą atlikimą: damokė́ti, dapìlti, dasakýti. 3. veiksmo galą: dakar̃sti, datìrti, daléisti.
1 dá (dial.) prt., dà žr. 1 dar: 1. Dá nematyt parvažiuojant Kt. Dà tik šešios [valandos] Pc. Ar šieną pjaunat? – Ne da Nj. Dá nei gimė, nei gims, kas duodamas neims Ds. Ar tėvas da neparėjo? Rg. Dá lūpos nuo pieno nenudžiūvo, o jau apie ženatvę šneka Jrb. Dá nesikelsiu, dá ne dienelė, dá negiedojo raibi gaideliai (d.) Dkš. Da niekas tvoroj inkliuvusios nerado (kvailai nepasielgė) Trgn. Anas tada da varnas Krokuvoj kaustė (dar buvo negimęs) prž. 2. Karvės pienas saldus, kumelės dà saldesnis Kpr. 3. Vis da ir da jam [duok] Srv. Da tu čia kalbėsi?! J. Suskynė kvietkelių, žaliųjų rūtelių, o da ir pridėjo baltą lelijėlę (d.) Snt. Duok dá Vvr.
2 ×da (sl.) conj. Mž412 ir: Išlaiko da velda dangų su žeme BPII322. Ir jis valgė da gėrė BB1Moz25,34. Tik trūksta da trūksta lankai BsPII234. Aš gėriau alų da midų JV374. Anas man kada ne kada, o aš jam šliopt da šliopt per galvą Ds.
3 ×dà (sl.) prt. 1. na (vartojama sustiprinimui reikšti): Dà jau neūtur’, pasdabojo ana tau Švnč. Dà jau nustok nors baręsis, sarmatykis žmonių! Dkš. | Broleli manas, da sakalėli, ar aš tau nesakiau, da nekalbėjau, neimki mergelės vienaturėlės Kb. 2. žr. 2 do: Oi, kas bernai, dà berneliai, kada myli, kada ne Ds. Kas da triobų būva Pgg. ◊ dà jau dà gana jau gana (sakoma netikint kuo): Dà jau dà, tu melagių šmote, išsimislinai pats! Rdm.
4 dà interj. 1. bu, ta: Tokiais dideliais lašais kad duoda dà dà dà į langą! Jnšk. Girdėt dà dà dà dà (važiuoja) Gs. 2. JI283 žąsų gagenimui nusakyti.
5 dà imper. Trgn žr. 1 dak: Dà man peilį Slm.

da junginiai

  • CF Estrela da Amadora, Da Vinčio kodas, Da Vinčio kodas (filmas), Emerson Ferreira da Rosa, Flávio da Silva Amado, Jama'at-ud-Da'wah, Leonardas da Vinčis, Luiz Inácio Lula da Silva, Roberto Carlos da Silva, Tristanas da Kunja, Vasco da Gama
Ką reiškia žodis daba? Visi terminai iš raidės D.