ėdra reikšmė

Kas yra ėdra? 1 ėdrà sf. (4) 1. Q193, Lex39, B, CI692, [K] pašaras, ėdesys: Ten ėdrõs y[ra] po karklynus Lkv. Mūsų ganykloj dar daug yra ėdrõs Up. Banda turėjo iki soties ėdros Žem. Tiktai išvakaromis lįsdavo šernassavo lindynės ir lakstydavo girioje, ėdros sau ieškodamas J.Jabl. Bandai duost ėdrą KlM281. Kaip nu paukštelis nesirūpina ėdros dėlei, teipo ir mes žmonės nesirūpinkimės dėlei valgymo BPII400. 2. maistas, valgis: Ėdra yra valgomas daiktas J. Rudenop yra ėdros dėl piemens ant lauko – žirniai, pupos J. 3. ėdrumas: Duoda karvėms ėdrą [vaistai] Trk. 4. šnek. apetitas, valgymas: Tai ėdrà jos – suėda du tiek kaip aš! Skr. 5. kuo ėdama, ėdmenys: Aš pražodžiu, pažiūriu į dantis – ėdrą turi gerą: miežio grūdas kavojas [dantyje] Bsg. 6. scom. MŽ193 kas daug ėda, ėdrūnas.
1 ė̃dra interj. Ll žr. ėdro: Karvel, ė̃dra, ė̃dra, duok pieno po viedrą, o smetono po uzboną Krš.

Ką reiškia žodis ėdralio? Visi terminai iš raidės Ė.