kalinys reikšmė

Kas yra kalinys? 1 kalinỹs sm. (3b) Kv, Ms; S.Stan kalėjimas: Jei kokį vagį sugauna, tuoj į kalinį deda Grž. Ans kalinė̃[je] buvo Als. Ar nori, kad aš visus metus kaip kalinė[je] ir būčiau, nėkurkojos neiškelčiau? Akm. Ten kalinỹs kaip šulinys J. Kãliniu šaukės (vadinamas buvo) tas kalnas Dglš. Prisakė savo tarnams surišti meisterį ir į kalinį įmesti BsPII41. Išvesk mumis iš kãlinio, iš to didžio dvaro JD209. Liepėapkalti ir į kalinį įsvadinti M.Valanč. Nuvedė muzikantą į kãlinį ir liepė jam pasiskirti nevalninką BM286. Iš kalinio vėl jį nuvežė pas žandarus VŽ1905,10. Bitėms visoms gali duoti liuosybę ir iš žiemos kalinio paleisti Nz. ^ Plyšy kalinys, tame kaliny turgus (bitės avilyje) LMD(Jnšk).
2 kalinỹs sm. (3b) kas kalama: Kalu ir kalvėj, kad yra kãlinio Šts. Parodyk savo kãlinį Vl. Kas čia tavo do kalinỹs? Vl.
3 kalinỹs, -ė̃ smob. (3b) K, BŽ506, NdŽ, Š; SD398, MŽ214, Lex40, M kas uždarytas kalėjime: Kalinỹs kali turme, kalinyje J. Ižleidžia kalinius iž kalinės SPII166. Laikai mane uždaręs kaip kalinę V.Krėv. Kalinys ..., nuo vežimo nušokęs, girėj prapuolė LC1886,23. Kalinius lygiai su gyvoliais varė į vergus S.Dauk. Nuogo nepridengėte, ligonies ir kalinio nelankėte DP526. Tas jam padavė po jo rankos visus kalinius kalėjime BB1Moz39,22. Sargai pas duris sergėjo kalinį VlnE155. Kalinys giest išvalnintas KN35.

kalinys sinonimai

kalinys junginiai

  • politinis kalinys
  • politinis kalinys
  • Haris Poteris ir Azkabano kalinys, Haris Poteris ir Azkabano kalinys (filmas), Haris Poteris ir Azkabano kalinys (soundtrack)
Ką reiškia žodis kalinyčia? Visi terminai iš raidės K.