lapuoti reikšmė

Kas yra lapuoti? 1 lapúoti, -úoja, -ãvo žr. 1 lapoti: 1. K Nesužels, nelapuõs balti akmenėliai (d.) Ul. Želk želk, žolelė, lapuok, medeli, dėl mano augumelio KlpD104. Taip retai sėjau, taip tankiai dygo, taip gražiai lapavo LTR(Lnkv). | refl.: Uosis lenkias žemyn, jėgos eina menkyn, kas kartą mažiau belapuojas Mair. Sunkiai lapúojas miškas, bus blogi ir metai Ds. 2. Lapuoja krūmuose avietės rš. Žalios rūtos žaliavo, diemedėlis lapavo LTR(Ds). \ lapuoti; apsilapuoti; išlapuoti; nulapuoti; pralapuoti; sulapuoti
2 lapúoti, -úoja, -ãvo 1. intr. sparnais plasnoti, lapsėti: Žuvėdros lapavo ant vilnių Vr. Mūsų žąsys greitai pradės lapúoti (lėkti) Kpč. Girdėti šiugždant, lapuojant sparnais rš. | Dár dar̃ lapãvo [žuvis], gyva buvo Lp. 2. intr. eiti (palaidais skvernais): Mieste į stotį nelapuosi pėsčias, reikia vežiko rš. 3. tr. garsiai ėsti, lapnoti: Lapúoja kiaulė buzą, net ausys linksta! Lp. Lapúosiu su vaikais zacirką Lp. \ lapuoti; nulapuoti; palapuoti; sulapuoti
3 lapúoti, -úoja, -ãvo žr. 3 lapoti.

Ką reiškia žodis lapuotinis? Visi terminai iš raidės L.