plasnoti reikšmė

Kas yra plasnoti? plasnóti, -ója, -ójo intr. 1. Pnd mosuoti, mojuoti (sparnais): Iškilo į dangų aukštai vieversiai, čirena, sparneliais plasnoja Mair. Atlėk, gegute, sparnais plasnodama, siratų pulką nuramindama! Čb. Paplastais plasnódamas gaidys gieda J. Gaidys, pakiurkęs sparnus, plasno[ja] ir giesta J. Paukštis sparnais vasnoja, plasnója Škn. Baltas karvelis plasnoja, plasnoja, ale nepalekia Grk. Ans (erelis) neplasnó[ja] – aną vė[ja]s neša Krg. Gandrai ant lizdais grutėse po du, sparnus iškeldami, plasnoja D103. | Dramblys paliovė net ausimis plasnojęs, kad girdėtų silpniausią garsą Mš. Plasnóti rankomis NdŽ. | prk.: Už ilgų sielių, lyg pavargę dideli paukščiai, plasnojo irklai P.Cvir. ║ prk. rengtis išvykti: Nebeplasnó[ja] nėkur – gal gyventi i kupeto[je] Trk. 2. lėkti, skristi, skraidyti: Pilni laukai plasnojančių drugių T.Tilv. Sėjiko plasnojamosios plunksnos yra juosvos su baltais stiebais T.Ivan. Dieną ir naktį lėkčia plasnóčia, po jos langeliu tykiai sustočia Vlkv. | prk.: Kalneliais ir slėnių dirvonais pavasario vėjai plasnoja V.Myk-Put. 3. prk. skubėti, bėgti (ppr. dirbant): Plasnosi plasnosi kaip plastakė apie apyvoką, gyvolėlius Žem. 4. judėti, plazdėti, plevėsuoti: Žemai nutįsę palaidinio skvernai plasnojo vėjuje J.Balt. Gedimino bokšte vėliava plasnoja, gatvėse vilniečiai liejasi banga T.Tilv. Kalėjimo langai visur atsidaro, pasirodo žmonių stovylos, kyšo rankos su plasnojančiomis skarelėmis J.Bil. | refl.: Mergaitei bėgant, skvernai plasnojasi, tartum drobužis ant kokio mažo gyvuliuko užmautas Žem. 5. MŽ, N, [K] ploti (delnais): Į rankas plasnoju R225. Vaikas iš džiaugsmo plasnoja rankiukiums Škn. 6. pulsuoti, plakti: Kad gyslos plasno[ja], tai žymu dar gyvumas J. Pailsusio arklio šonai plasnojo lyg dumplės rš. Visas kūnas lyg alsavo, plasnojo Vaižg. 7. mirgėti, žioruoti: Žiūrėk, kaip gražiai ugnė plasnója Ds. \ plasnoti; atplasnoti; įplasnoti; išplasnoti; nuplasnoti; paplasnoti; parplasnoti; praplasnoti; suplasnoti; užplasnoti

plasnoti sinonimai

Ką reiškia žodis plasnuoti? Visi terminai iš raidės P.