linksminti reikšmė

Kas yra linksminti? lìnksminti (-yti), -ina, -ino tr. 1. Mž47, R, K daryti linksmą, smaginti, džiuginti: O taip jau linksmina mane lakštingalos skaidri daina E.Miež. Reiškiu, giedu, linksminu, smūtną žmogų raminu, tiešydamas gražioms giesmelėms A.Strazd. Gromatelę rašysiu, tave jauną linksminsiu TDrIV162(Prng). Vynas žmogų linksmina rš. Nėr kam linksmint širdelės A1884,258. Telinksminieg vėl juos brolių tarnavimai DP550. | Ne kasdien vis su smalstumais vėdarą linksmyk K.Donel. 2. SD30, R373 guosti, raminti: Aniemus išsigandus …, pradest … juos linksminti bylodams: pakajus jumus BPII36. | refl. R174. 3. refl. SD394, R, J džiaugtis, būti linksmam: Žalčio rūmuose visa ko pilna, dirbti nereikia, tik ganykis ir linksminkis! rš. O kad gaučiau tą vaikelį sau už prietelelį, lìnksminčiaus, tiešyčiaus par visą amželį Krtn. Idant ir kiti linksmintųs su linksminančiais, o raudotų su raudančiais DP335. Apturėjęs … džiaugsmą, linksmindamais sako M.Valanč. Telinksminis šventas! DP47. Linksminkiatėse ir džiaukiatėse teisieji Mž467. Jobas linksminasi ir bylo[ja] BPII12. | Todėl mano širdis linksminasi, ir mano liežuvis džiaugiasi SkvApD2,26. 4. refl. LL6 linksmai leisti laiką būryje dainuojant, šokant, pramogaujant: Net man senam linksma, kai jaunimas linksminasi Dkš. 5. refl. LL47 puotauti, ūžti: Par tris naktis linksmindamos gėrę S.Dauk. \ linksminti; atlinksminti; įlinksminti; išlinksminti; nulinksminti; palinksminti; pralinksminti; prilinksminti; sulinksminti; užsilinksminti

linksminti sinonimai

linksminti antonimai

Ką reiškia žodis linksmintojas? Visi terminai iš raidės L.