pirminis reikšmė

Kas yra pirminis? pirmìnis, -ė adj. (2) 1. sudarantis pirmąją, mažiausiąją kurios nors struktūros, organizacijos grandį: Pirmìnė partinė organizacija (sov.) DŽ. 2. einantis pirma, prieš antrinį: Antrinė ir pirminė apvaja VĮ. Pirmìniai dantys NdŽ. Pirminis įrodymas TTŽ. Dygstantys žieminiai kviečiai išleidžia po 3 šakneles, kurios vadinamos pirminėmis J.Krišč. Pirminiai cukraus perdirbimo produktai rš. 3. pirmiau, anksčiau atsiradęs, esantis kieno nors priežastimi: Ekonominė raida, būdama materialinis visuomeninio gyvenimo pagrindas, yra pirminis, o visuomeninė sąmonė, idėjos yra antrinis dalykas rš. ║ savaimingai atsiradęs, kilęs: Pirminė tuberkuliozė daugiausia yra vaikų liga rš. 4. pradinis (ppr. nesudėtingas, ne iki galo atliktas): Pirminio linų apdirbimo fabrikas sp. 5. svarbiausias, pagrindinis: Užsimokės neužsimokės – tai antrinis dalykas. Pirminis gi – kad tik pasisektų ko išmokyti Vaižg. 6. susidarantis pradinėje stadijoje, elementarus: Aristotelis skelbė, kad daiktai susidaro iš pirminės medžiagos ir substancinės formos FT. Iš neorganinių medžiagų susidarė paprasčiausi pirminiai organizmai S.Mast. Religija atsirado pačiais pirmykščiais laikais iš žmonių tamsiausių pirminių vaizdinių apie save ir apie juos supančią išorinę gamtą rš. ║ pirmykštis, primityvus: Ruso idealizavo pirminių žmonių gyvenimą rš. 7. seniau buvęs, nuo pat pradžių esantis: Amerikos pirminiai gyventojai ir dabar vadinami indėnais rš. Sausai laikomas dūminis parakas ilgai nenustoja pirminių savybių, greitai užsidega ir mažai priklauso nuo užtaisymo pobūdžio rš. Pirminis balsis a K.Būg. 8. einantis bandos priekyje: Keltuvas varyklomis varant, piemenys eina du iš pirmìnių, du iš užeidinių ir du iš pavarinių Vrn. 9. J.Jabl lingv. neišvestinis: Pirmìniai veiksmažodžiai Jn. 10. EncV1380 mat. nedalus: Septyni yra pirmìnis skaičius DŽ. 11. pirmą valandą einantis, važiuojantis: Pirmìnė mašina jau buvo išejusi Dr.

pirminis sinonimai

pirminis junginiai

  • pirminis sektorius, pirminis skaičius
  • pirminis sektorius
  • Pirminis dokumentas, Pirminis skaičius, Pirminis vandenynas, Pirminis ūkio sektorius
Ką reiškia žodis pirminti? Visi terminai iš raidės P.