šaboti reikšmė

Kas yra šaboti? šabóti, -ója, -ójo 1. intr. NdŽ švęsti šabą. 2. intr. NdŽ, Als, Žr, Vkš linguoti galva, kinkuoti: Jinai, špūlę lenkdama, šabója smagiai J. Ans niūnena šabódamas J. Kumelė nieko neėda, tik šabó[ja], gyliuo[ja] Krkl. Šabók kaip arklys šiltą dieną Brs. Eik gulti nešabójusi NmŽ. Nu, kad balius, tad balius: kur tik eitu, visur begulį, visi nebgyvi, tik žiogriniai (prie žiogrių pririšti įsismarkavę girtieji) dar tebšabó[ja] (svyrinėja, knapsi) PP17. 3. tr. burti, kerėti:čia kurį velnią šabóji! End. \ šaboti; apšaboti; atšaboti; užšaboti

Ką reiškia žodis šabrakas? Visi terminai iš raidės Š.