šias reikšmė

Kas yra šias? šiàs pron. indef. (ppr. su atliepiamuoju žodžiu „tas“) KlbIX211(Rm) šis: Tai kada jis teip darė? – Gi jau ant šią̃ galą (ne taip seniai, arčiau į šiuos laikus) Mžš. Tai šiàs, tai tas kliūva – ir vis to čėso nėr Vdš. Tai šią̃, tai tą darau Dglš. Ar tu šią̃ darąs, ar tu tą, vis tiek nieko neišeina Kp. Tai šiàs, tai tus, o anta kaimo geriau Drsk. ◊ anė̃ (nė̃, nė̃ be) šiám, anė̃ (nė̃, nė̃ be) tám 1. prastas, niekam tikęs: Man tas žodis anė šiám, anė tám Mžš. 2. keistai, nerimtai: Nu i pašnekėjai – nė̃ šiám, nė̃ tám! Mžš. Nė̃ be šiám, nė̃ be tám – kaipgi teip galì daryt! Mžš. neĩ be (nė̃ be) šiàs, neĩ be (nė̃ be) tàs apie ką netinkamą, keistą: Prikrovė, prigrūdo baisiausia – neĩ be šiàs, neĩ be tàs Skdt. neĩ (nė̃) šiàs, neĩ (nė̃) tàs 1. Grž, Ob apie ką netinkamą, prastą, keistą: Iš tavo darbo nei šiàs, nei tàs KlbIII24(Lkm). Dabar įpratom. Iš karto žiūriam – nei šiàs, nei tàs Slm. Va pasakė – nei šiàs, nei tàs Mlk. Šneka neĩ šią̃, neĩ tą̃ – negali ir suprast Ds. 2. nepatogu, nesmagu: Neĩ šiàs, neĩ tàs – šneka labai negražiai Prng. Ir man nė̃ šiàs, nė̃ tàs, i jam nė̃ šiàs, nė̃ tàs Mžš. neĩ (nė̃) šiõ, neĩ (nė̃) tõ ne per blogiausias: Nugu nė̃ šiõ, nė̃ tõ – bernas kaip bernas Mžš. Šiemet linai neĩ šiõ, neĩ tõ – vidutiniai Ds.

Ką reiškia žodis šias tas? Visi terminai iš raidės Š.