stuopa reikšmė

Kas yra stuopa? stúopa (vok. dial. stôp) sf. (1) 1. Q400, M, L, Rtr, KŽ, NdŽ skysčių tūrio matas, lygus maždaug vienam litrui; atitinkamas kiekis skysčio: Senieji prūsiški matai: prūsiškas mastas = 66,7 cm, 1 šėpelis = 50 litrų, stuopa = 1 litras rš. Stúopa turi dvi alvi J. Stúopa pyvo K. Pusbačkę, arba 45 stuopas, midaus noriu padaryti S.Dauk. Visur buvo reikalauta ordinarčikams pridėti po vieną pundelį druskos, 4 stuopas žibalo rš. Parnešk stuopą pieno Kbr. Už tą gerą jis tiems gaspadoriams tikt kelias stúopas brangvyno davė Sch187. Nusipirko stuopą spirito V.Kudir. Kaip atnešė stúopą šnapso, žiūri – ir Antanas snapso Plv. 2. Sut, NdŽ taurė, puodelis, bokalas: Pilame potam ing stuopas baltą alų, vyną, geriam A1884,235. Ein uošvelė par dvarelį, neš margąsias stuopužėles JV378. ║ joje telpantis kiekis: Mielai išgerčiau pyvo stuopužė̃lę JD743. Stuopikę išgėriau, nebepastovėjau RD177, KlvD314. 3. indas biralams seikėti: Su stúopa liuob seikėti žirnius Klp. 4. BŽ120, KŽ kūlė, trinka.

Ką reiškia žodis stuopas? Visi terminai iš raidės S.