sumarmėti reikšmė

Kas yra sumarmėti? sumarmė́ti, sùmarma (sumárma), -ė́jo 1. intr. Kv su triukšmu sueiti, sugarmėti: Svečiai pastoviniavo ir sumarmė́jo į stubą Mrj. Visas būrys jaunimo sumarmė́jo triobon Ukm. Sumarmėjo vaikai į tą pačią klasę, susėdo į savo vietas rš. 2. intr. įgrimzti, sugrimzti: Sumarmė́jom purvynan, kad led arkliai ištraukė Ut. Ligi pusiaujo liūnan sumarmėjau Vj. Kokią tik lazdą kištum tan liūnan, tokia ir sumarmėtų Ds. | Ilga vasara, tai ir šįmet nemaža žmonių į vandenį sumarmėjo (nuskendo) Ob. ^ Jį (seną diedą) pririšau gale jaujos – nė vilkai nepjauna. O kad jis kur sumarmėtų – nei šunys neloja! LTR(Pg). 3. intr. visiems sukristi, supulti: Jie visi pūkšt sumarmėjo į vandenį ir prigėrė J.Balč. Visi gyvi sumarmės į bedugnę rš. 4. intr. įkristi, įgriūti: Ka ne tas stulpas, būtų į šulnį sumarmė́jusi Krš. Kartą važiuoju keliu, žiūriu – griovy kupčius su puodais sumarmėjęs Rm. 5. intr. Mrs labai suvirti, pervirti: Pažiūrėk, ar bulvos nesumarmė́jo Antz. Sušuto, sumarmė́jo ir taukai, ir viskas Bsg. 6. tr. suvalgyti, suryti: Kas tą kalbą prakalbės, ir tą košę sumarmės NS291. \ marmėti; atmarmėti; įmarmėti; išmarmėti; numarmėti; pamarmėti; parmarmėti; pramarmėti; primarmėti; sumarmėti; užmarmėti

Ką reiškia žodis sumaroti? Visi terminai iš raidės S.