supešti reikšmė

Kas yra supešti? supèšti, sùpeša, sùpešė tr. 1. žr. nupešti 1: Žąsį supèšti J. Sùpešė plunksneles, sudulkino JD264. ║ įpešti: Šukavo galvelę – labai supešė (suskaudino), prausė burnelę – akeles išbadė LTR(Mrj). 2. pešant ką padaryti, supešioti: Supešu kuodelį N. | Peilis neaštrus, tai kelbasą pešte sùpešiau Slm. | refl. tr.: Susipešus naštelę gražiai Kp. 3. nurauti: Potam sùpešam runkulius ir nupjaustom lapus StngŽ71. 4. K suskinti, suraškyti. | refl. tr.: Nubėgęs prie ano krūmo, tiek lapų susipešė BsPI50. 5. primušti, suduoti: Nelyginant šunį čia jį su lazda supešė V.Kudir. 6. refl. K susimušti: Buvęs susipešęs su nepažįstamais vyrais I.Simon. Šeimininkas šoko skirti susipešusių P.Cvir. Bobos pabūgo, kad [vyrai] iš tiesų nesusipeštų J.Jabl. Susìpeša terpu savę [vaikai] Grv. Vaikai, susìpešata judu! Šk. Aš da su niekuom nesusìpešiau Rš. ^ Besimylėdami susipeša, susipešę bučiuojasi KrvP(Prn). Susipešė dėl musės žarnų (dėl menkniekio) LTR(Šmn). Susìpešė dėl gaidžio žarnų Vb. Susìpešė kaip plikiai dėl šukų LTR(Šmn). Susipeš ubagai, teks mums lašiniai B. 7. Gs sumušti, nugalėti. 8. šnek. suvalgyti: Besišildydami supešėm paršiuką, Onės iškeptą mums ant kelio Žem. 9. šnek. surūkyti: Tą papirosą sùpešė – kitą būs bepešąs Nt. ◊ susipèšti su protù iškvailėti: Ji yra biskį su protù susipẽšusi Vlkš. \ pešti; apipešti; atpešti; įpešti; išpešti; nupešti; papešti; prapešti; pripešti; supešti; užpešti

Ką reiškia žodis supielavoti? Visi terminai iš raidės S.